Praksis

Tema lenker

Arbeidshverdagen til karriereveiledere er sammensatt og variert. Her kan du lese mer om ulike tilnærminger i praksisfeltet.

Article tema
Praksis

Karriereveileder Cathrine Holje reflekterer rundt betydningen og utbyttet av å veilede i gruppe, og gir sine 10 beste tips til deg som vil starte med gruppeveiledning.

Article tema
Ulike målgrupper
Elever
Praksis

I Vestre Viken jobber fire videregående skoler med å videreutvikle karriereveiledningstilbudene til elevene sine. Skolene har fått prosjektmidler fra partnerskap for karriereveiledning i fylkeskommunen. Anne Holm-Nordhagen, som er representant i partnerskapet, forteller fra utviklingsprosjektene og reflekterer over erfaringene så langt.

Article tema
Praksis

Veilederforum.no set fokus på karriereknappane. Under knappen Val og tilfeldigheit reflekterer Turid Oddny Mølmesdal over kva val studie- og karriererettleiingstenesta har tatt for å møte studentane og styrke valkompetansen deira, og ikkje minst kva styrke det er i å ha eit tett tverrfagleg samarbeid.

Article tema
Praksis

Veilederforum setter fokus på karriereknappene. Marie Auflem Fagerbakke er karriereveileder for studenter med psykiske utfordringer. Gjennom ordparet «Muligheter og begrensninger» viser Marie hvordan karriereveiledning er et viktig supplement for at studentene drar nytte av tilretteleggingsmulighetene og fullfører studiene.

Article tema
Praksis

Veilederforum.no setter fokus på karriereknappene. Karriereveileder Mimount E. Kristensen ser nærmere på en situasjon i veiledersamtalen med knappen «tilpasning og motstand» som analyseverktøy.

Article tema
Praksis

Veilederforum.no setter fokus på de fem karriereknappene fra Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. I denne teksten utforsker karriereveileder Vivienne Lumayag ordparet endring og stabilitet, og ser på hvordan begrepene er relevant i møte med stipendiater og postdoktorer.

Article tema
Praksis

– Mange av mine ukentlige samtaler dreier seg om å speile og bekrefte veisøker, skriver Adine Dørum. Hun ønsker å løfte fram betydningen av relasjonskompetanse og psykolog Carl Rogers betingelser for å skape tillit i relasjonen med veisøker.

Article tema
Praksis

I karriereveiledning legger formelle spørreteknikker og verktøy til rette for kommunikasjon med åpne spørsmål og fordomsfrie pauser. Samtidig slår vår personlige intuisjon ofte inn og preger spørsmålsstillingen. Er intuitiv tenkning et legitimt verktøy i karriereveiledning på linje med andre teknikker?

Article tema
Praksis

Fire personer i minuttet får jobb gjennom LinkedIn, ifølge LinkedIns offisielle statistikk. Alisa T. Jensen forteller om de mulighetene nettverket gir for karriereutvikling, og belyser veilederens viktige rolle i denne prosessen.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.