Praksis

Tema lenker

Arbeidshverdagen til karriereveiledere er sammensatt og variert. Her kan du lese mer om ulike tilnærminger i praksisfeltet.

Article tema
Praksis

Lurer du på hvordan du kan veilede noen til å klatre oppover i rekkene i et stort selskap, starte rett i drømmejobben eller åpne muligheter gjennom et vikarbyrå?

Article tema
Praksis

Det fins mange kampanjar som skal rekruttere jenter til realfaga. Men framleis veljer ikkje nok kvinner realfagsstudier. Kvifor er dette så viktig? Kan ikkje alle berre få velje fritt? Og kva kan karriererettleiaren gjere for å inspirere til realfag?

Article tema
Praksis

Hvordan velge riktig utdanning og yrke i mylderet av gode råd? Ulike oppfatninger om hva som er "det perfekte karrierevalg" bidrar til utvikling av karriereveiledningsfeltet, men kan også skape forvirring hos unge som skal velge.

Article tema
Praksis

- Kjønnsperspektivet i utdannings- og yrkesrettleiinga er nesten heilt fråverande, meiner forskar Inga H. Andreassen.

Article tema
Praksis

Signe Von Streng (63) har vært lærer og rådgiver i 40 år. I 21 av disse årene har hun veiledet ungdomsskoleelever i utdannings- og yrkesvalg. Gjennom årenes løp har hun sett store endringer.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.