Om Veilederforum

Veilederforum er en nettressurs for deg som veileder om utdanning, jobb og karriere.

 

I 2013 begynte en rekke aktører på karriereveiledningsfeltet å jobbe sammen for å skape den første nettbaserte arenaen for veiledere. Resultatet ble Veilederforum.no. Målet med tjenesten er å:
 

 • gjøre relevant fagstoff, forskning, aktuell informasjon og ressurser lett tilgjengelig for veilederne
 • være et viktig bidrag til kompetanseheving og økt faglig fellesskap
 • tilrettelegge for effektiv informasjonsutveksling for karriereveiledere og rådgivere på tvers av sektorer

 

Veilederforum skal:

 • gi økt kvalitet og profesjonalitet i karriereveiledning
 • bidra til likeverdig karriereveiledningstilbud i fylkene
 • gi økt tilgang til karriereveiledning for alle målgrupper

 

Redaksjonen består av:

 • Gry Eilen Bakke
 • Mari Thorbjørnsrud
 • Therese Henriksen
 • Helen Ruud
   

Redaksjonsrådet ledes av Kompetanse Norge og har følgende deltagere: