Om Veilederforum

Veilederforum er en nettressurs for deg som veileder om utdanning, jobb og karriere.

 

I 2013 begynte en rekke aktører på karriereveiledningsfeltet å jobbe sammen for å skape den første nettbaserte arenaen for veiledere. Resultatet ble Veilederforum.no. Veilederforum.no driftes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).
Målet med tjenesten er å:
 

  • gjøre relevant fagstoff, forskning, aktuell informasjon og ressurser lett tilgjengelig for veilederne
  • være et viktig bidrag til kompetanseheving og økt faglig fellesskap
  • tilrettelegge for effektiv informasjonsutveksling for karriereveiledere og rådgivere på tvers av sektorer

 

Veilederforum skal:

  • gi økt kvalitet og profesjonalitet i karriereveiledning
  • bidra til likeverdig karriereveiledningstilbud i fylkene
  • gi økt tilgang til karriereveiledning for alle målgrupper

 

Redaksjonen består av:

  • Gry Eilen Bakke, fagredaktør (HK-dir)
  • Mari Thorbjørnsrud, fagredaktør (HK-dir)
  • Therese Henriksen, webredaktør (HK-dir)
  • Eline Anker, journalist (HK-dir)

Redaksjonsrådet ledes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og har følgende deltagere: