Praksis

Tema lenker

Arbeidshverdagen til karriereveiledere er sammensatt og variert. Her kan du lese mer om ulike tilnærminger i praksisfeltet.

Article tema
Flyktninger
Praksis

Hvordan kan karriereknappene skape refleksjon i gruppeveiledning? Sidar Kartal forteller om sine erfaringer med veiledning av ukrainske flyktninger, og hvordan han bruker egen flyktningbakgrunn aktivt inn i gruppeveiledning.

Article tema
Praksis

Ved utgivelsen av den siste rapporten fra FNs klimapanel beskrev FNs generalsekretær, Antonio Guterres, rapporten som «… en oppfordring til rask iverksetting av klimatiltak i stor skala i alle land og alle sektorer, over alle tidsrammer. Vår verden trenger klimatiltak på alle fronter: alt, overalt og på én gang.»

Article tema
Elever
Praksis

Hvordan kan de fylkeskommunale karrieresentrene være en ressurs for skolene i det viktige arbeidet med å styrke kvaliteten i skolens karriereveiledning gjennom arbeid i regionale rådgivernettverk?

Article tema
Praksis

Hvordan lykkes med det grønne skiftet? Tine Mette Falck, prosjektleder for grønne næringer i NAV Agder, belyser viktigheten av å jobbe tettere sammen og øke satsningen inn mot ny grønn industri.

Article tema
Praksis

Hvordan kan du som karriereveileder ivareta deg selv når mandatet i rollen er å hjelpe den som kommer til veiledning? Kollegaveiledning kan bidra til å reflektere over egen praksis og styrke profesjonaliteten i tjenestene.

Article tema
Praksis

Anstendig arbeid er et internasjonalt anliggende, som kan ha omfattende konsekvenser for hvordan karriereveiledere utfører arbeidet sitt. Anstendig arbeid er et konsept som kan påvirke hva veisøkere lærer i møtet med karriereveiledning, og hvilke grep de deretter tar som et resultat av dette møtet.

Article tema
Praksis

Her får du et gjensyn med de mest leste sakene som er publisert på Veilederforum.no så langt i 2023.

Article tema
Praksis

Karriere Oslo har laget en serie med mikrokurs (webinarer) for ukrainske flyktninger med jobb- og utdanningsrelaterte tema. Mikrokursene har fått gode tilbakemeldinger, og de bidrar også til å gjøre veiledningen mer effektiv, forteller karriereveilederne som står bak.

Article tema
Praksis

Viken og Innlandet fylkeskommuner inviterte i vår alle som jobber med karriereveiledning i de to fylkene til fagdag med utgangspunkt i det grønne skiftet. Målet var å utforske hvilken rolle karriereveiledning kan ha på veien mot et mer bærekraftig samfunn. 

Article tema
Praksis

Utdanning.no lanserer jamleg nye tenester, og jobbar stadig med å samle informasjon og gjere utdannings – og yrkesval enklare og meir oversiktlege for brukarane, uansett bakgrunnen deira.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.