Ulike målgrupper

Tema lenker

Den enkelte målgruppe har noen felles forutsetninger og behov. Det kan være elever i skolen, studenter i høyere utdanning, arbeidstakere, flyktninger og andre.

Article tema
Ulike målgrupper

Gjennom kurset Utdanningsvalg for voksne får deltakere i introduksjonsprogrammet som ønsker å ta en videregående utdanning, strukturert karrierelæring i klasserommet.

Article tema
Ulike målgrupper

Å inkludere personer med utviklingshemning på vanlige arbeidsplasser kan være utfordrende. Gro Marit Rødevand i FoU-bedriften Karde håper at nettressursene fra prosjektet «Støtte til vanlig arbeid» kan være til nytte i karriereveiledning av denne målgruppen.

Article tema
Ulike målgrupper

I Hallingdal har elever på videregående og ungdomsskole fått testet ut ulike jobber med høyere utdanning gjennom konseptet «Fagdag i bedrift». Metoden kan være en effektiv måte å lære om et yrke man er interessert i.

Article tema
Ulike målgrupper

God kartlegging med veileder og tilrettelegging fra arbeidsgiver kan få flere voksne med Asperger syndrom ut i jobb.

Article tema
Ulike målgrupper

På Kvaløya videregående skole i Tromsø samarbeider lærere og Nærværsteam tett om elever som har utfordringer. Det gagner både eleven og de ansatte. Karriereveiledning er en del av løsningen.

Article tema
Ulike målgrupper

Etter en karriereveiledningstime er det mange studenter som går ut med hevet hode og mer tro på egen verdi i studier og arbeidsliv. Hva er det vi gjør som gir studentene mer tro på seg selv?

Article tema
Ulike målgrupper

Å veilede seniorer innebærer å løfte frem fortrinnene og kompetansen som ligger i det å være en «eldre» arbeidstaker.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.