Praksis

Tema lenker

Arbeidshverdagen til karriereveiledere er sammensatt og variert. Her kan du lese mer om ulike tilnærminger i praksisfeltet.

Article tema
Praksis

Anne Strand forteller i denne artikkelen hvordan hun som kursleder for et Kompetansepluss-kurs inkluderte karriereveiledning og karrierelæring i undervisningen.  

Article tema
Praksis

Over fire hundre deltok på Nasjonal karriereveiledningskonferanse, der tema i år var karriereveiledning og bærekraft. Et sentralt spørsmål var hvordan vi skal veilede om bærekraft – skal individets ønsker eller samfunnets behov for  bærekraftkompetanse veie tyngst?   

Article tema
Praksis

«Du har lært meg hvordan jeg skal finne ut av det selv!» Karriereveileder Evelyn Jordahl forteller hvordan hun i veiledningssamtaler bidrar til å bygge karrierekompetanse hos veisøkere.

Article tema
Praksis

Karriereveiledere ser jevnlig hvordan veiledning bidrar til bedre psykisk helse. Veisøkere forlater veiledningen med forhåpninger, optimisme og løftet hode. Folk flest er imidlertid ikke oppmerksomme på sammenhengen mellom karriereveiledning og psykisk helse. Hva kan karriereveiledere gjøre med dette?

Article tema
Praksis

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir er professor i karriereveiledning ved Universitetet i Island og ved Høgskolen i Innlandet. En stor ære å bli en del av staben på Lillehammer, synes Vilhjálmsdóttir, som er et ledende navn på vårt fagfelt i Norden. 

Article tema
Flyktninger
Praksis

Hvordan kan karriereknappene skape refleksjon i gruppeveiledning? Sidar Kartal forteller om sine erfaringer med veiledning av ukrainske flyktninger, og hvordan han bruker egen flyktningbakgrunn aktivt inn i gruppeveiledning.

Article tema
Praksis

Ved utgivelsen av den siste rapporten fra FNs klimapanel beskrev FNs generalsekretær, Antonio Guterres, rapporten som «… en oppfordring til rask iverksetting av klimatiltak i stor skala i alle land og alle sektorer, over alle tidsrammer. Vår verden trenger klimatiltak på alle fronter: alt, overalt og på én gang.»

Article tema
Elever
Praksis

Hvordan kan de fylkeskommunale karrieresentrene være en ressurs for skolene i det viktige arbeidet med å styrke kvaliteten i skolens karriereveiledning gjennom arbeid i regionale rådgivernettverk?

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.