Praksis

Tema lenker

Arbeidshverdagen til karriereveiledere er sammensatt og variert. Her kan du lese mer om ulike tilnærminger i praksisfeltet.

Article tema
Praksis

I september i fjor lanserte vi i Kompetanse Norge Karriereveiledning.no, en ny, gratis karriereveiledningstjeneste på nett. Med de rette folka på laget og et nasjonalt kvalitetsrammeverk i ryggen har vi et solid grunnlag for å fortsette arbeidet med å gi veisøkere en god tjeneste.

Article tema
Praksis

Hva kan vi lære av å utforske historiene til de som har levd før oss? Gjennom å dele denne personlige historien, ønsker førstelektor Torild Schulstok å sette søkelys på betydningen av å dokumentere livsfortellinger.     

Article tema
Praksis

Den tydeligste indikatoren på kvalitet i karriereveiledning ligger i hvordan vi møter den enkelte. Her er etiske retningslinjer en gullstandard. 

Article tema
Praksis

Å veilede ansatte i bedrifter som nedbemanner innebærer å gi de ansatte nyttige verktøy og metoder til å styrke jobbsøkerkompetansen og evnen til å omstille seg.  

Article tema
Praksis

Å miste jobben eller bli permittert oppleves som et sjokk for mange. Det viktigste man kan gjøre i veiledningsmøtet med en permittert eller arbeidsledig veisøker, er å møte dem der de er.

Article tema
Praksis

I ti år har rådgivere i Oslo samarbeidet om å styrke rådgivningstjenesten i Osloskolen. Det gir resultater.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.