Praksis

Tema lenker

Arbeidshverdagen til karriereveiledere er sammensatt og variert. Her kan du lese mer om ulike tilnærminger i praksisfeltet.

Article tema
Praksis

Veiledning og dens etiske forutsetninger har eksistert like lenge som mennesket, lenge før noen vitenskapelige teorier om profesjoner og etikk. Det bør dempe iveren etter å lage prosedyrer og instrukser i fagfeltet, mener professor Dag G. Aasland

Article tema
Praksis

- Det hviler et altfor stort ansvar på skolerådgiveren. Kontaktlæreren er nøkkelaktøren for å få større fokus på karrierelæring. Det skriver forskerne som har sett på blant annet skolerådgivernes utfordringer i tre fylker.

Article tema
Praksis

Rådgivingssatsingen i Oslo er inne i sitt sjette år, og prosjektet får nasjonal oppmerksomhet for arbeidsresultatene. Initiativtakerne mener at modellen kan brukes av alle skoler i hele landet.

Article tema
Praksis

Mange karriereveiledere kjenner på ønsket om å skape håp hos veisøker. Men om du vil skape håp av ingenting, kan det forsterke følelsen av håpløshet. Solveig Botnen Eide utforsker håpet i veiledningen.

Article tema
Praksis

I Norge er læreplasser ofte mangelvare. I Setesdal løser de utfordringen gjennom europeisk utveksling. Gullsmedlærlingene reiser utenlands, og kommer hjem med ekspertise på helt nye områder.

Article tema
Praksis

Lurer du på hvordan du kan veilede noen til å klatre oppover i rekkene i et stort selskap, starte rett i drømmejobben eller åpne muligheter gjennom et vikarbyrå?

Article tema
Praksis

Det fins mange kampanjar som skal rekruttere jenter til realfaga. Men framleis veljer ikkje nok kvinner realfagsstudier. Kvifor er dette så viktig? Kan ikkje alle berre få velje fritt? Og kva kan karriererettleiaren gjere for å inspirere til realfag?

Article tema
Praksis

Hvordan velge riktig utdanning og yrke i mylderet av gode råd? Ulike oppfatninger om hva som er "det perfekte karrierevalg" bidrar til utvikling av karriereveiledningsfeltet, men kan også skape forvirring hos unge som skal velge.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.