Praksis

Tema lenker

Arbeidshverdagen til karriereveiledere er sammensatt og variert. Her kan du lese mer om ulike tilnærminger i praksisfeltet.

Article tema
Praksis

Samfunnet trenger mer kompetanse på innovasjon og entreprenørskap for å løse utfordringene vi står overfor. Utdanningsfeltet sliter foreløpig med å tilpasse seg behovene, og å finne ut av hvordan studentene skal tilegne seg slik kompetanse. Hvordan kan vi karriereveiledere bidra?

Article tema
Praksis

Det å veilede ungdom handler av og til om å navigere mellom luftslott og knuste drømmer. Når en arbeider med framtidsperpektiver, er det viktig å se sammenhengen mellom måloppnåelse, psykisk helse og tilpasningsdyktighet.

Article tema
Praksis

Noe er i ferd med å skje i det arbeidslivet vi trodde vi kjente. Det forandrer seg rett foran nesa vår. Fascinerte og litt skeptiske henger vi med så godt vi kan. Både fordi vi er nysgjerrige, men også fordi vi må. Vi er jo karriereveiledere.

Article tema
Praksis

Veiledning og dens etiske forutsetninger har eksistert like lenge som mennesket, lenge før noen vitenskapelige teorier om profesjoner og etikk. Det bør dempe iveren etter å lage prosedyrer og instrukser i fagfeltet, mener professor Dag G. Aasland

Article tema
Praksis

- Det hviler et altfor stort ansvar på skolerådgiveren. Kontaktlæreren er nøkkelaktøren for å få større fokus på karrierelæring. Det skriver forskerne som har sett på blant annet skolerådgivernes utfordringer i tre fylker.

Article tema
Praksis

Rådgivingssatsingen i Oslo er inne i sitt sjette år, og prosjektet får nasjonal oppmerksomhet for arbeidsresultatene. Initiativtakerne mener at modellen kan brukes av alle skoler i hele landet.

Article tema
Praksis

Mange karriereveiledere kjenner på ønsket om å skape håp hos veisøker. Men om du vil skape håp av ingenting, kan det forsterke følelsen av håpløshet. Solveig Botnen Eide utforsker håpet i veiledningen.

Article tema
Praksis

I Norge er læreplasser ofte mangelvare. I Setesdal løser de utfordringen gjennom europeisk utveksling. Gullsmedlærlingene reiser utenlands, og kommer hjem med ekspertise på helt nye områder.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.