Praksis

Tema lenker

Arbeidshverdagen til karriereveiledere er sammensatt og variert. Her kan du lese mer om ulike tilnærminger i praksisfeltet.

Article tema
Praksis

Fire personer i minuttet får jobb gjennom LinkedIn, ifølge LinkedIns offisielle statistikk. Alisa T. Jensen forteller om de mulighetene nettverket gir for karriereutvikling, og belyser veilederens viktige rolle i denne prosessen.

Article tema
Praksis

Karriereveiledning som hele skolens oppgave – hvordan ser det ut i praksis? I samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge har Røyken videregående skole undersøkt dette. I denne artikkelen deler vi erfaringer fra et forsøk på å operasjonalisere en visjon.

Article tema
Praksis

En stor interesse for veiledningsfeltet og en stillingsannonse hun ikke klarte å legge fra seg, førte til et karriereskifte for Magdalena Fosshaug. Les hvordan de nasjonale kompetansestandardene var til hjelp i overgangen og til å få bedre innsikt i egen kompetanse og utvikling.

Article tema
Praksis

Våren er høysesong for å velge utdanning. Hvert år søker tusenvis plass i høyere utdanning, og mulighetene er mange. Studiene skriver seg inn i deres planer for fremtiden og livet, men litt for mange tror at livet følger én plan, som perler på en snor.

Article tema
Praksis

I september i fjor lanserte vi i Kompetanse Norge Karriereveiledning.no, en ny, gratis karriereveiledningstjeneste på nett. Med de rette folka på laget og et nasjonalt kvalitetsrammeverk i ryggen har vi et solid grunnlag for å fortsette arbeidet med å gi veisøkere en god tjeneste.

Article tema
Praksis

Hva kan vi lære av å utforske historiene til de som har levd før oss? Gjennom å dele denne personlige historien, ønsker førstelektor Torild Schulstok å sette søkelys på betydningen av å dokumentere livsfortellinger.     

Article tema
Praksis

Den tydeligste indikatoren på kvalitet i karriereveiledning ligger i hvordan vi møter den enkelte. Her er etiske retningslinjer en gullstandard. 

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.