Forsiden

Fagartikler

Artikler om aktuelle temaer og ny forskning
Article tema
Nyheter og omtaler

Karriereveiledere og ledere har nå fått et helt nytt kvalitetslaboratorium fylt med ressurser som skal inspirere til fokus på kvalitet i karriereveiledningstjenestene i Norge.

Article tema
Praksis

Siden 2017 har Karriereenheten i Oslo hatt en mentorordning for nye rådgivere. Det er fint å ha noen å spørre hvis du lurer på noe eller trenger en sparringpartner, synes Martin Hagen, nyansatt rådgiver ved Vollebekk skole.

Article tema
Flyktninger

I denne artikkelen forteller karriereveileder Arturo Hernandez hvordan realkompetansevurdering fra fylkeskommunen på videregående opplæringsnivå kan være et virkemiddel for å dokumentere kompetanse og kunnskap i videre opplæring og jobbsøkingsprosesser.

Article tema
Praksis

Exploring Green Guidance er et Erasmus-finansiert prosjekt der målet er å samle kunnskap om sammenhengen mellom karriereveiledning og det grønne skiftet. I første fase samler vi kunnskapsbehov og innsikt fra alle som jobber med karriereveiledning, og du er invitert til å delta!  

Article tema
Praksis

- Jeg synes det er viktig å utstyre mennesker med kunnskap som gjør at de kan få bedre dager, sier Ragnhild Bang Nes. Seniorforskeren ved Folkehelseinstituttet har livskvalitet som ett av sine spesialfelt. 

Veilederforum-podden

 • Article tema
  Podkast

  Det eksisterer mange forventningar til kva karriererettleiere i skulen skal bidra til, men korleis kan den einskilde karriererettleiaren løyse det i kvardagen sin? Kva er viktig i møtet mellom elev og karriererettleiar for at eleven skal oppleve kvalitet? Og korleis kan ein sikre at alle elevar får tilbod om ei likeverdig rådgivingsteneste?

 • Article tema
  Podkast

  Kva for berekraftsmål er dei viktigaste for karriererettleiarar å kjenne til i arbeidet sitt? Og korleis kan karriererettleiarar rettleie vegsøkarar til berekraftige val? I del to av podkast-episoden Berekraft og karriererettleiing møter vi professor Tristram Hooley.

 • Article tema
  Serier
  Podkast

  Har professor Roger Kjærgård tabba seg ut nokon gong? Kva for gylne augeblikk er det som har festa seg? Og kva refleksjonar har ein som har jobba så lenge med karriererettleiing, gjort seg om overgangen til pensjonistfasen i eigen karriere?

 • Article tema
  Serier
  Podkast

  I møte med veisøkere vil karriereveiledere kunne kjenne på ulike erfaringer og opplevelser fra eget liv, men har karriereveileders følelser en plass i veiledningssamtalen? Kan du være en profesjonell karriereveileder som både ivaretar veisøker og deg selv uten god emosjonell kompetanse? 

 • Article tema
  Podkast

  Må veisøkeren og karriereveileder ha samme forståelse av hva karriere er? Og hvordan kan karriereveiledere snakke om karriere slik at kolleger i skolen eller høyere utdanning får lyst til å integrere karrierelæring i sin undervisning? Ingrid Bårdsdatter Bakke har noen mulige svar.

 • Article tema
  Serier
  Podkast

  Karriererettleiarar møter mange forskjellige menneske som står i større eller mindre livskriser, og det er uunngåeleg at nokre av desse meir inn på deg som rettleier enn andre. Veilederforum-podden har møtt doktor Emma Bolger til samtale om korleis vi kan møte vegsøkjarar på ein inkluderande måte.

 • Article tema
  Podkast

  Hvordan kan man gjenkjenne og forebygge slitasje blant karriereveiledere og skape et arbeidsfellesskap der det er tid og rom til ivaretakelse og kollegastøtte? Veilederforum-podden har møtt med psykolog og forfatter Marie Haavik til samtale om dette.

Kurs og arrangementer

Få oversikt over arrangementer og kurs
Lunsjmøte om fremtidens jobber
Teknologirådets kontorer
Åpen dag på master i karriereveiledning
Høgskolen i Innlandet, Lillehammer (Auditorium H og Auditorium C)
Evaluating career coaching
Digitalt

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.

Følg oss på

Facebook

Lik vår Facebook side og få informasjon om arrangement, nyheter og fagartikler rett inn i nyhetsfeeden din. Her finner du også vårt diskusjonsforum der veiledere kan dele erfaringer med hverandre.