Forsiden

Siste publiserte saker

Fagartikler

Artikler om aktuelle temaer og ny forskning
Article tema
Ulike målgrupper

I Norge har fengsler på Ringerike og i Halden tatt i bruk karriereveiledningsplakater som del av et prosjekt der målet er mer helhetlig karriereveiledning. Plakatene, som er et resultat av kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom flere nordiske land, kan brukes av både ansatte og innsatte.

Article tema
Serier
Etikkstafetten

Når veisøker viser motstand mot veiledningen, kan det virke vanskelig å gjennomføre en god prosess. Er det da lurt å gi motstanden plass i veiledningen, og er det en måte å ivareta veisøker?

Article tema
Metode og verktøy

Metaforer er en naturlig del av veiledningssamtaler og representerer en kompleks form for refleksjon. Metaforen har en viktig rolle i veiledning og læring, likevel kan det være interessant å se på hvordan verbale metaforer kan inngå som et virksomt element i veiledning.

Article tema
Serier
Min kompetansereise

Veilederforum.no har utvikla ein ny serie som følger opp serien Månadens rettleiar: Mi kompetansereise. Bli kjend med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg og deira kompetanse. Møt Ole Nicolay Høivik frå Veiledningssenteret Follo i Mi kompetansereise i august.

Article tema
Nyheter og omtaler

EPALE er EU-kommisjonens plattform for alle som jobbar med vaksne si læring. Vi håper at den norske språkversjonen kan bidra til å skape ein levande plattform med mange engasjerte brukarar.

Kurs og arrangementer

Få oversikt over arrangementer og kurs
Digital konferanse om fleksibel opplæring
Digitalt
AVLYST: Landskurs 2021
Porsgrunn
Interkulturell karriereveiledning
Zoom

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.

Følg oss på

Facebook

Lik vår Facebook side og få informasjon om arrangement, nyheter og fagartikler rett inn i nyhetsfeeden din. Her finner du også vårt diskusjonsforum der veiledere kan dele erfaringer med hverandre.