Metode og verktøy

Tema lenker

Det finnes en rekke metoder og verktøy som kan benyttes i fellesskap med veisøker i veiledningsmøter. Her kan du lese mer om erfaringer og refleksjoner rundt bruk av ulike metoder og verktøy. 

Article tema
Metode og verktøy
Praksis

Marinka Kuijpers, professor ved Open universiteit i Nederland, har saman med andre forskarar utvikla fem karrierekompetansar. Den viktigaste av dei er å skape og vedlikehalde nettverk, hevdar ho. 

Article tema
Metode og verktøy

Med det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning er det et økt fokus på læring i veiledningen. Ingunn Schumacher Carling ser på hvordan pedagogiske modeller kan være til nytte for karriereveilederen når det gjelder å skreddersy gode karrierelæringsaktiviteter for veisøker.

Article tema
Metode og verktøy

Å jobbe med mennesker kan være krevende. De verktøyene som finnes i Arbeidsmiljøportalen, kan være et nyttig verktøy for deg som jobber som karriereveileder, til å ta bevisste valg og håndtere emosjonelle krav på en god måte.

Article tema
Metode og verktøy

Hvordan kan spill- og simuleringsbasert karrierelæring brukes i arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming? For å lykkes med dette må man tørre å tenke nytt, involvere brukergruppen og ha en god plan for implementering. Målet er å gjøre læring gøy og engasjerende.

Article tema
Metode og verktøy

I Bergen samarbeider ungdomsskoler, arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner om å arrangere Fagdag i bedrift for elever i faget utdanningsvalg. Aase Bergmann er fagrådgiver for ordningen og har utviklet en modell for samarbeidet. Nå deler hun av sine erfaringer.

Article tema
Metode og verktøy

Metaforer er en naturlig del av veiledningssamtaler og representerer en kompleks form for refleksjon. Metaforen har en viktig rolle i veiledning og læring, likevel kan det være interessant å se på hvordan verbale metaforer kan inngå som et virksomt element i veiledning.

Article tema
Metode og verktøy

Les korleis undervisning i forklaringsmodellane rundt toleransevindauga og den tredelte hjernen kan nyttast inn i karriererettleiinga – med vellukka resultat.

Article tema
Metode og verktøy

Å være utenfor arbeidslivet er gjerne en tidsbestemt situasjon eller fase i livet mange opplever som krevende for selvtilliten. Når det er størst behov for gode rammer for refleksjon i karrierevalg kan tankekjør og negative følelser komme i veien for bevisste refleksjonsprosesser.

Article tema
Metode og verktøy

Må man være ekspert på karriereveiledning for å gjennomføre en karrierelæringsaktivitet? En arbeidsgruppe i Oslo har nå samlet, bearbeidet og distribuert et undervisningsopplegg i karrierelæring til bruk blant annet i klassens time.

Article tema
Metode og verktøy

Modellen for problemløsning i overgangsfaser kan bidra til at veisøkere blir bedre forberedt på overganger i livet og får bedre utbytte av muligheten de har.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.