Fellesskap gjennom gruppeveiledning

Article tema
Fellesskap gjennom gruppeveiledning

Karriereveileder Cathrine Holje reflekterer rundt betydningen og utbyttet av å veilede i gruppe, og gir sine 10 beste tips til deg som vil starte med gruppeveiledning.

Da koronapandemien stengte Oslo ned igjen for andre gang høsten 2020, fikk Karriere Oslo spørsmål fra Byrådet om vi kunne gjøre noe for de permitterte i byen. De var mange, kom fra ulike bransjer og hadde nettopp blitt kastet ut i en usikkerhet som ingen visste hvor lenge skulle vare. Vi tok utfordringen, og lagde en pilot som fikk arbeidstittelen Barselgruppe for permitterte jobbsøkere. Tanken var at det kunne være fint å lage et arbeidsfellesskap, fordi veldig mange veisøkere trekker fram følelsen av utenforskap som noe av det vanskeligste med å være arbeidsledig.   

Karriereprogram for jobbsøkere

Skru tiden to og et halvt år frem, og Karriereprogram for jobbsøkere, som vi nå kaller konseptet, ruller fortsatt. Nå er det ikke lenger permitterte som er vår hovedmålgruppe, men personer som er arbeidsledige, eller som har en deltidsjobb som er fleksibel nok til at den ikke står i veien for at personen kan delta på samlinger. Vi møtes digitalt på Teams to ganger i uka over en periode på seks uker. Gruppa består av to veiledere fra Karriere Oslo og inntil 10 deltakere. Vi har valgt å ha fokus på en målgruppe som ikke får utvidet oppfølging fra NAV, men som anses som såpass ressurssterke at de skal komme i jobb på egen hånd. Det betyr at de som deltar på våre karriereprogram, har høyere utdanning og noe arbeidserfaring, og at de kan snakke og skrive godt norsk. Vår erfaring er at denne målgruppen sjelden har tilgang til gratis veiledning eller bistand et annet sted, uten at det nødvendigvis betyr at de ikke har behov for det.

Hvorfor gruppeveiledning?

Den aller største fordelen med gruppeveiledning er nettopp det at den skjer i gruppe. Folk kommer sammen! Arbeidsledige har, særlig hvis ledigheten har vart en stund, lett for å tenke at alt er håpløst: Jeg kan jo ingenting. Avslag nå igjen. Hva svarer jeg på spørsmålet om svake sider? Hvordan klarer andre å få jobb? Når man blir sittende alene, er det heller ingen som korrigerer, eller utfordrer, disse tankene.  

Den tilbakemeldingen vi oftest får, handler om hvor godt det er å treffe andre som er i samme situasjon, og oppdage at de sitter på akkurat de samme tankene og følelsene som en selv. Det er ikke bare du som synes det er vanskelig å finne motivasjon til å søke jobber, eller som trenger å bli minnet på hva du faktisk kan. En annen klar fordel i forhold til individuell karriereveiledning, er at det gir rom for enda flere idéer og synspunkter. I gruppa går vi gjennom "alt" som har med jobbsøk å gjøre. Vi deler CV-er, kommer med innspill på hverandres søknader og LinkedIn-profiler, vi analyserer stillingsannonser i fellesskap og snakker om erfaringer fra intervjuer. Som vi jo vet, finnes det få fasitsvar på disse tingene, og derfor er det ekstra verdifullt å få enda flere tilbakemeldinger og tips til hvordan du kan forberede deg på vanskelige intervjuspørsmål. Deltakerne ser også andre sider ved hverandres kompetanse enn det den enkelte klarer å oppdage selv. Å ha flere som minner deg på alt det du faktisk kan, får gjerne en helt annen virkning enn når det er deg og en karriereveileder alene.

I tillegg bygger deltakerne nettverk! I hver eneste gruppe opplever vi at deltakere tipser hverandre om stillinger og bedrifter og deler idéer, og at de virkelig vil hverandre vel. Vi blir hverandres heiagjeng, både i gleder og i skuffelser. Vi har valgt å ha heterogene grupper med tanke på alder og bransje, og får da en stor bredde i kompetanse og erfaringer. Både deltakerne og vi lærer mye av hverandre, og erfarer at det finnes mange veier til mål. Som bonus slipper vi at deltakerne konkurrerer om de samme stillingene, ettersom de stort sett søker på helt ulike typer jobber.

Hvilke krav stiller dette til oss?

Jeg vil faktisk si at det å drive med gruppeveiledning er noe av det mest utfordrende jeg gjør som karriereveileder, men også noe av det morsomste. Å fasilitere en gruppe med totalt forskjellige personer som ikke kjenner hverandre, stiller en rekke etiske og faglige krav til mine veilederferdigheter: Rettferdig fordeling av tiden, nok øvelser som passer både formatet og gruppa, positivt fokus, kunne skape en trygg og god delingskultur, motivere til fremdrift og gi hver enkelt følelsen av å bli sett og tatt på alvor – og legge til rette for at de også gir hverandre den følelsen. Som i all veiledning må veilederen ha et våkent blikk, og kunne ta pulsen på gruppa der den er. For det er liten vits i at vi bruker tiden på å snakke om LinkedIn, som planlagt, hvis deltakerne egentlig bare har lyst til å prate om intervjuene de er blitt kalt inn til.

Hvem passer tilbudet for?

I utgangspunktet mener jeg at gruppeveiledning, generelt sett, passer for alle. I Karriereprogram for jobbsøkere har vi hatt både introverte og ekstroverte og deltakere med psykiske utfordringer, med lav selvfølelse eller med kanonbra selvtillit, samt både ferskinger i arbeidslivet og erfarne ringrever. Gruppene består rett og slett av mennesker, som alle har noe verdifullt med seg inn i fellesskapet.

Jeg vil likevel tenke at hørsels- eller synshemmede og personer med lav digital kompetanse vil kunne finne den digitale gruppeveiledningsformen utfordrende. Vi har ikke vært borte i denne problemstillingen foreløpig, men hvis det skjer, vil vi nok forsøke å finne en løsning.

Digitalt versus fysisk oppmøte

Vi har flere ganger diskutert hvorvidt vi skal arrangere Karriereprogram for jobbsøkere med fysisk oppmøte, men har foreløpig landet på at vi vil ha det digitalt. Det er tidsbesparende og effektivt, og vi slipper unna møteromslogistikken. Når deltakerne bruker «rekk opp hånden»-funksjonen, er det lett for veileder å se hvem som er neste person til å prate. Deltakerne deler egne dokumenter, som CV, stillingsannonser eller utkast til søknader på skjermen etter tur, og det er lett å holde fokus på det som skjer der og da. Vår erfaring er dessuten at det digitale ikke er til hinder for følelsen av tilhørighet og samhold. I flere av gruppene har deltakerne møtt hverandre fysisk mellom våre digitale fellesøkter, og drukket kaffe og pratet sammen ansikt til ansikt.   

Fokus på egen prosess

I grupper med høy aktivitet, der flere veisøkere får tilbud om intervjuer og etter hvert jobb, er det en viss mulighet for at det kan forsterke følelsen av mislykkethet hos den eller de som ikke rekker å få et jobbtilbud i løpet av den perioden programmet varer. Det som skulle være et positivt arbeidsfellesskap, blir bare nok en bekreftelse på at alle andre får det til, utenom deg. I slike tilfeller kan det være viktig å minne deltakerne på hvor viktig det er å stå i sin egen prosess. Absolutt alle lærer noe gjennom programmet, enten det er å få en større oversikt over egen kompetanse, bli tryggere i å snakke foran andre, skrive bedre søknader eller å få en bredere kartlegging av muligheter i arbeidsmarkedet.  

Mine 10 beste tips til deg som vil starte med gruppeveiledning:

 1. Vær to veiledere, særlig i startfasen. Det gir avveksling i samtalen og bidrar til å «dra lasset» om det går litt trått i gruppa.
 2. Taushetsplikt er et gjennomgående tema. Det vi snakker om i gruppa, skal ikke snakkes om utenfor gruppa. Det gjelder både veiledere og deltakere.
 3. Jobb aktivt med å skape tillit og relasjon helt fra starten av, det får både du og gruppa mye igjen for senere.
 4. Ha en plan og struktur, men la gruppas behov der og da styre.
 5. Let etter det positive. Alltid.  
 6. Bruk stillhet aktivt. Det gir rom for refleksjon og skaper fremdrift.
 7. La øvelsene ta den tiden de tar. Hastverk senker utbyttet.
 8. Innsjekk og utsjekk. Til og med så kort som ett ord fra hver enkelt virker skjerpende, og skaper god struktur rundt øktene.
 9. Bruk gruppa som ressurs. Svarene finnes der! Din viktigste jobb er å la alle komme til orde og sørge for fremdrift.  
 10. Alle dager er ikke like gode, verken for deg eller for deltakerne. Ikke døm deg selv for hardt etter en økt som ikke gikk som planlagt. Tenk heller over hva som var bra, og hva du kan gjøre annerledes for gruppa neste gang.

Er du nysgjerrig på hvordan Karriereprogrammet er bygget opp, eller driver du med gruppeveiledning selv, og har innspill og idéer til hvordan vi kan gjøre det enda bedre? Ta veldig gjerne kontakt med Karriere Oslo.

Bilde
En pc-skjerm med bilde av ni personer som er i en digital samtale
Bildetekst
Vi møtes digitalt på Teams to ganger i uka over en periode på seks uker. Gruppa består av to veiledere fra Karriere Oslo og inntil 10 deltakere, forteller Cathrine Holje. Foto: Colourbox

Praktisk info om Karriereprogram for jobbsøkere

 • Økter på to timer, to faste dager i uka, i seks uker
 • To karriereveiledere og 8–10 deltakere
 • Holdes på Teams
 • Varierer mellom fellesøkter og inndeling i smågrupper
 • Målgruppen har høyere utdanning, noe arbeidserfaring og B2-nivå (eller mer) i norsk
 • I tillegg til samlingene består programmet av en arbeidsbok med øvelser og digitale verktøy, som Karriere Oslos egne webinarer
 • Det forventes mye egenaktivitet, både i og mellom samlinger
 • Sitat fra en tidligere deltaker: «Dette er noe alle jobbsøkere vil få svært mye ut av.»