Praksis

Tema lenker

Arbeidshverdagen til karriereveiledere er sammensatt og variert. Her kan du lese mer om ulike tilnærminger i praksisfeltet.

Article tema
Praksis

Karriereveiledning som hele skolens oppgave – hvordan ser det ut i praksis? I samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge har Røyken videregående skole undersøkt dette. I denne artikkelen deler vi erfaringer fra et forsøk på å operasjonalisere en visjon.

Article tema
Praksis

En stor interesse for veiledningsfeltet og en stillingsannonse hun ikke klarte å legge fra seg, førte til et karriereskifte for Magdalena Fosshaug. Les hvordan de nasjonale kompetansestandardene var til hjelp i overgangen og til å få bedre innsikt i egen kompetanse og utvikling.

Article tema
Praksis

Våren er høysesong for å velge utdanning. Hvert år søker tusenvis plass i høyere utdanning, og mulighetene er mange. Studiene skriver seg inn i deres planer for fremtiden og livet, men litt for mange tror at livet følger én plan, som perler på en snor.

Article tema
Praksis

I september i fjor lanserte vi i Kompetanse Norge Karriereveiledning.no, en ny, gratis karriereveiledningstjeneste på nett. Med de rette folka på laget og et nasjonalt kvalitetsrammeverk i ryggen har vi et solid grunnlag for å fortsette arbeidet med å gi veisøkere en god tjeneste.

Article tema
Praksis

Hva kan vi lære av å utforske historiene til de som har levd før oss? Gjennom å dele denne personlige historien, ønsker førstelektor Torild Schulstok å sette søkelys på betydningen av å dokumentere livsfortellinger.     

Article tema
Praksis

Den tydeligste indikatoren på kvalitet i karriereveiledning ligger i hvordan vi møter den enkelte. Her er etiske retningslinjer en gullstandard. 

Article tema
Praksis

Å veilede ansatte i bedrifter som nedbemanner innebærer å gi de ansatte nyttige verktøy og metoder til å styrke jobbsøkerkompetansen og evnen til å omstille seg.  

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.