Praksis

Tema lenker

Arbeidshverdagen til karriereveiledere er sammensatt og variert. Her kan du lese mer om ulike tilnærminger i praksisfeltet.

Article tema
Praksis

Veilederforum.no set fokus på karriereknappane. Under knappen Val og tilfeldigheit reflekterer Turid Oddny Mølmesdal over kva val studie- og karriererettleiingstenesta har tatt for å møte studentane og styrke valkompetansen deira, og ikkje minst kva styrke det er i å ha eit tett tverrfagleg samarbeid.

Article tema
Praksis

Veilederforum setter fokus på karriereknappene. Marie Auflem Fagerbakke er karriereveileder for studenter med psykiske utfordringer. Gjennom ordparet «Muligheter og begrensninger» viser Marie hvordan karriereveiledning er et viktig supplement for at studentene drar nytte av tilretteleggingsmulighetene og fullfører studiene.

Article tema
Praksis

Veilederforum.no setter fokus på karriereknappene. Karriereveileder Mimount E. Kristensen ser nærmere på en situasjon i veiledersamtalen med knappen «tilpasning og motstand» som analyseverktøy.

Article tema
Praksis

Veilederforum.no setter fokus på de fem karriereknappene fra Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. I denne teksten utforsker karriereveileder Vivienne Lumayag ordparet endring og stabilitet, og ser på hvordan begrepene er relevant i møte med stipendiater og postdoktorer.

Article tema
Praksis

– Mange av mine ukentlige samtaler dreier seg om å speile og bekrefte veisøker, skriver Adine Dørum. Hun ønsker å løfte fram betydningen av relasjonskompetanse og psykolog Carl Rogers betingelser for å skape tillit i relasjonen med veisøker.

Article tema
Praksis

I karriereveiledning legger formelle spørreteknikker og verktøy til rette for kommunikasjon med åpne spørsmål og fordomsfrie pauser. Samtidig slår vår personlige intuisjon ofte inn og preger spørsmålsstillingen. Er intuitiv tenkning et legitimt verktøy i karriereveiledning på linje med andre teknikker?

Article tema
Praksis

Fire personer i minuttet får jobb gjennom LinkedIn, ifølge LinkedIns offisielle statistikk. Alisa T. Jensen forteller om de mulighetene nettverket gir for karriereutvikling, og belyser veilederens viktige rolle i denne prosessen.

Article tema
Praksis

Karriereveiledning som hele skolens oppgave – hvordan ser det ut i praksis? I samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge har Røyken videregående skole undersøkt dette. I denne artikkelen deler vi erfaringer fra et forsøk på å operasjonalisere en visjon.

Article tema
Praksis

En stor interesse for veiledningsfeltet og en stillingsannonse hun ikke klarte å legge fra seg, førte til et karriereskifte for Magdalena Fosshaug. Les hvordan de nasjonale kompetansestandardene var til hjelp i overgangen og til å få bedre innsikt i egen kompetanse og utvikling.

Article tema
Praksis

Våren er høysesong for å velge utdanning. Hvert år søker tusenvis plass i høyere utdanning, og mulighetene er mange. Studiene skriver seg inn i deres planer for fremtiden og livet, men litt for mange tror at livet følger én plan, som perler på en snor.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.