Praksis

Tema lenker

Arbeidshverdagen til karriereveiledere er sammensatt og variert. Her kan du lese mer om ulike tilnærminger i praksisfeltet.

Article tema
Praksis

Kvar på sin kant jobba NAV og fylkeskommunen med personar som befann seg utanfor arbeidsmarknaden. No har dei starta eit samarbeidsprosjekt om fagopplæring, der vaksne elevar blir følgde opp tett av faglærarar og jobbspesialistar.

Article tema
Praksis

Hvordan kan kunstig intelligens brukes til å gi flyktninger kultursensitiv karriereundervisning og livsmestringsundervisning på morsmål? 

Article tema
Praksis

Hvordan kan transspråking i undervisning og karrierelæring bidra til at elever med andre morsmål enn norsk kan oppleve å bli inkludert i sosiale fellesskap i skolesamfunnet?

Article tema
Praksis

Viss du har ei funksjonsnedsetting, har du òg erfaring med å løyse utfordringar og overkomme motstand. Dette er viktig tilleggskompetanse som ein funksjonsnedsett vegsøkjar bør bli bevisstgjort på, seier Tor Andreas Bremnes, dagleg leiar i rekrutteringsverksemda InClue. 

Article tema
Praksis

Trenger karriereveiledere noen spesiell kompetanse på seksuelt mangfold og kjønnsidentitet? Vi har spurt karriereveileder Robin Vikaune Ciovina, Marthe Holmedal Øvrum i Rosa kompetanse og Elin Stillingen, som for noen år siden kom ut som kvinne. 

Article tema
Praksis

Siden 2017 har Karriereenheten i Oslo hatt en mentorordning for nye rådgivere. Det er fint å ha noen å spørre hvis du lurer på noe eller trenger en sparringpartner, synes Martin Hagen, nyansatt rådgiver ved Vollebekk skole.

Article tema
Praksis

Exploring Green Guidance er et Erasmus-finansiert prosjekt der målet er å samle kunnskap om sammenhengen mellom karriereveiledning og det grønne skiftet. I første fase samler vi kunnskapsbehov og innsikt fra alle som jobber med karriereveiledning, og du er invitert til å delta!  

Article tema
Praksis

- Jeg synes det er viktig å utstyre mennesker med kunnskap som gjør at de kan få bedre dager, sier Ragnhild Bang Nes. Seniorforskeren ved Folkehelseinstituttet har livskvalitet som ett av sine spesialfelt. 

Article tema
Praksis

Det strategiske EU-prosjektet RIGHT (Right Skills for the Right Future) hadde som mål å utvikle kompetanse for framtidas arbeidsmarknad. Karriere Vestland gjennomførte styrkebasert rettleiing i to utvalde industriverksemder i olje- og energiområdet på Mongstad som ein del av dette.

Article tema
Metode og verktøy
Praksis

Marinka Kuijpers, professor ved Open universiteit i Nederland, har saman med andre forskarar utvikla fem karrierekompetansar. Den viktigaste av dei er å skape og vedlikehalde nettverk, hevdar ho. 

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.