Nyheter og omtaler

Tema lenker

Det er mye som foregår på karriereveiledningsfeltet. Les ulike omtaler av rapporter, bøker, konferanser og intervjuer med sentrale personer.

Article tema
Nyheter og omtaler

21. mai 2024 arrangerer NICEC et møte til minne om professor Ronald Sultana, University of Malta, som døde fredag 24. november 2023. Sultana var en sentral fagperson i karriereveiledningsfeltet. I denne artikkelen reflekterer hans venner og kollegaer, Rie Thomsen og Tristram Hooley, over hans liv og arven etter ham.

Article tema
Nyheter og omtaler

Forskarar frå Fafo har utarbeidd forslag til seks gode grep som kan forbetre karriererettleiinga for nykomne flyktningar. Dei seks grepa er mellom anna basert på innspel frå programrådgivarar i kommunane og tilsette i karrieresentra.

Article tema
Nyheter og omtaler

Karriereveiledere og ledere har nå fått et helt nytt kvalitetslaboratorium fylt med ressurser som skal inspirere til fokus på kvalitet i karriereveiledningstjenestene i Norge.

Article tema
Nyheter og omtaler

Mange elever har liten kjennskap til kravene som stilles for å få læreplass, og hvilke karrieremuligheter de har med yrkesfag. Derfor har Utdanning.no laget Yrkesfaghåndboka, for å styrke elevenes karrierelæring og forberede dem til deltakelse i arbeidslivet.

Article tema
Nyheter og omtaler

For nøyaktig ti år siden i dag ble Veilederforum.no lansert. HK-dirs modige lillesøster, kaller førsteamanuensis Kirsten Marie Dalene det offentlige nettstedet som retter seg mot alle som jobber med karriereveiledning.

Article tema
Nyheter og omtaler

Det er ett av funnene som går fram av to ferske rapporter om voksne og unges utdannings- og yrkesvalg. Rapportene er laget av Opinion på oppdrag av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Article tema
Nyheter og omtaler

Unge funksjonshemmede har utviklet en veileder med tips til hvordan du kan veilede elever som har funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom på en inkluderende måte. Veilederen retter seg mot utdannings- og yrkesrådgivere i videregående skole, men er også nyttig for andre karriereveiledere. 

Article tema
Nyheter og omtaler

Sett av 21. - 25. august kl. 8.30 - 9.00 i kalenderen din nå, og bli med på den nasjonale digitale Karrierefestivalen som er skapt for, av og med de som jobber med karriereveiledning.

Article tema
Nyheter og omtaler

IAEVG (The International Association for Educational and Vocational Guidance) er en global organisasjon for alle som arbeider med karriereveiledning. På årets internasjonale konferanse i Haag i Nederland ble Petra Røise fra Universitetet i Sørøst-Norge valgt inn i styret.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.