Forsiden

Siste publiserte saker

Fagartikler

Artikler om aktuelle temaer og ny forskning
Article tema
Nyheter og omtaler

I NRK sin nye podkast-serie får du eit unikt innblikk i korleis Nav fungerer og ikkje fungerer.

Article tema
Praksis

– Mange av mine ukentlige samtaler dreier seg om å speile og bekrefte veisøker, skriver Adine Dørum. Hun ønsker å løfte fram betydningen av relasjonskompetanse og psykolog Carl Rogers betingelser for å skape tillit i relasjonen med veisøker.

Article tema
Teori

Hvordan blir læring lagt til rette for i karriereveiledningssamtalen? Og hvordan innarbeides læring i karrierevalg og beslutningsprosesser? Christer Langström inviterer oss til å reflektere over læringsvilkår og faser i karriereveiledningen med utgangspunkt i sin doktoravhandling.

Article tema
Serier
Min kompetansereise

Bli kjend med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg og deira kompetanse i Mi kompetansereise. Møt Tone Vassbotn ved Karrieresenter Vestfold og Telemark.

Article tema
Serier
Studentstemmer

Hvordan erfarer karriereveiledere å evaluere sin kompetanse? Mette Omnes undersøker i sin masteroppgave hvilke tanker og erfaringer karriereveiledere i to ulike karriereveiledningstjenester har etter å ha tatt i bruk selvevalueringsverktøyet Min kompetanse.

Article tema
Nyheter og omtaler

Det er framleis store forskjellar i utdanning- og yrkesvalet til kvinner og menn. Denne likestillingsutfordringa vil Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ta tak i. Dei har derfor lansert ein nettressurs for å inspirere ungdomsskular. 

Kurs og arrangementer

Få oversikt over arrangementer og kurs

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.

Følg oss på

Facebook

Lik vår Facebook side og få informasjon om arrangement, nyheter og fagartikler rett inn i nyhetsfeeden din. Her finner du også vårt diskusjonsforum der veiledere kan dele erfaringer med hverandre.