Veilederforum-podden: Inkluderande praksis

Article tema
Veilederforum-podden: Inkluderande praksis

Karriererettleiarar møter mange forskjellige menneske som står i større eller mindre livskriser, og det er uunngåeleg at nokre av desse meir inn på deg som rettleier enn andre. Veilederforum-podden har møtt doktor Emma Bolger til samtale om korleis vi kan møte vegsøkjarar på ein inkluderande måte. 

I denne episoden av Veilederforum-podden snakkar vi med doktor Emma Bolger, som er førelesar og programansvarleg for masterprogrammet i Karriererettleiing og utvikling (Career Guidance & Development) ved University of the West of Scotland. I forsking og undervisning har ho eit fokus på likestilling og inkluderande praksis. I 2022 var ho også gjesteredaktør for Veilederforum.no, der ho har jobba med ein serie artiklar om rettleiing for marginaliserte målgrupper.

I samtale med Emma diskuterer vi spørsmål om kvifor inkluderande praksis er viktig i møte med vegsøkjarar frå marginaliserte grupper, og kva som er viktig å tenke på når ein som rettleiar jobbar mot ein inkluderande praksis.

Lytt til Veilederforum-podden der du lyttar til podkastar! 

Bilde
Bilde av Emma Bolger med headset og mikrofon.