Veilederforum-podden: Professor Roger Kjærgård

Article tema
Veilederforum-podden: Professor Roger Kjærgård

Har professor Roger Kjærgård tabba seg ut nokon gong? Kva for gylne augeblikk er det som har festa seg? Og kva refleksjonar har ein som har jobba så lenge med karriererettleiing, gjort seg om overgangen til pensjonistfasen i eigen karriere?

I denne episoden av Veilederforum-podden møter vi professor Roger Kjærgård ved Universitetet i Søraust-Noreg. Rogers faglege interesser dreier seg hovudsakeleg om tre område:

  1. Utvikling av karriererettleiing som ei velferdsteneste
  2. Tverrsektorielt samarbeid om karriererettleiing i eit livslangt perspektiv
  3. Karriererettleiing for utsette og marginaliserte grupper

Roger har mellom anna vore rådgjevar ved Holtet vidaregåande skule i Oslo, fylkesrådgjevar i Oslo og nestleiar i Rådgiverforum Noreg. Han hadde ei viktig rolle i prosessen med å opprette master i karriererettleiing, og har sidan vore forelesar der.  Roger leidde Karriererettleiingsutvalet, som la fram NOU-en Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn, og han var den første i Noreg som tok doktorgrad innafor karriererettleiing, med avhandlinga Karriereveiledningens genealogi. Den suverene stats regulering av det frie utdannings – og yrkesvalg. Han blei nyleg utnemnd til professor, og om kort tid går han av med pensjon. Bli betre kjent med Roger og karrieren og forskinga hans i dagens episode av Veilederforum-podden. 

Lytt til Veilederforum-podden der du lyttar til podkastar!  

Bilde
Profilbilde av Roger Kjærgård
Bildetekst
Foto: Mari Thorbjørnsrud