Veilederforum-podden: Kulturell sensitivitet

Article tema
Veilederforum-podden: Kulturell sensitivitet

Nylig var professor Gideon Arulmani på besøk i Norge. Veilederforum-podden møtte ham til en prat om kulturell sensitivitet i møte med flyktninger.  

På hvilken måte kan forståelsen av karriereveiledning som konsept variere med ulik kulturell bakgrunn? Hvordan påvirker eventuelle forskjeller i veileders og veisøkers oppfatning av hva karriereveiledning er karriereveiledningsprosessen? Og hvordan forholder karriereveiledere på den ene siden og innvandrere på den andre siden seg best til det kulturelle skillet i løpet av karriereveiledningsprosessen? Dette er noen av spørsmålene professor Arulmani svarer på i andre episode av Veilederforum-podden.   

Professor Arulmani er klinisk psykolog med doktorgrad i karrierepsykologi, og er professor ved Martin Luther University i India. I tillegg er han grunnlegger av The Promise Foundation med sete i Bangalore, og jobber for ulike FN-byråer som Den internasjonale arbeidsorganisasjonen og UNICEF på karriereveiledningsfeltet. Han har også besøkt Norge ved flere anledninger de siste årene og holdt foredrag og seminarer ved flere norske universiteter og for kommunestyrer. Professor Arulmani har også skrevet boken «Career Counselling: A handbook».  

Når du jobber med å veilede innvandrere eller flyktninger, møter du mennesker med ulike bakgrunner og ulik kultur i bagasjen. Hvordan du kan møte mennesker fra andre kulturer på en god måte, som sikrer at utbyttet av karriereveiledningen blir best mulig, er et sentralt tema i andre episode av Veilederforum-podden.  

Bilde
Portrett av Arulmani som intervjues i Veilederforum-podden

Veilederforum-podden