Arkiv

Article tema
Metode og verktøy

Med det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning er det et økt fokus på læring i veiledningen. Ingunn Schumacher Carling ser på hvordan pedagogiske modeller kan være til nytte for karriereveilederen når det gjelder å skreddersy gode karrierelæringsaktiviteter for veisøker.

Article tema
Teori

Hva vil det si å lære?Hvordan lærer mennesker? Og hvordan kan vi måle det vi har lært? Prinsippene som ligger til grunn for læring, vil også påvirke karrierelæring. Kan kunnskap om ulike læringssyn og læringsutbytte styrke kvaliteten i karrierelæring?

Article tema
Ulike målgrupper
Andre

Innenfor opplæring i kriminalomsorgen møter vi personer uten kompetanse fra utdanning og arbeidsliv. Mange av dem er ikke en gang kjent med hvilke muligheter og rettigheter de har. Karriereveiledning i kriminalomsorgen er viktig både for individ og samfunn.

Article tema
Nyheter og omtaler

Påmeldinga til Nasjonal karriererettleiingskonferanse er open! Konferansen blir arrangert på Scandic Oslo Airport Gardermoen 6.–7. november. Det vil vere mogleg å delta både fysisk og digitalt.

Article tema
Praksis

Karriereveileder Cathrine Holje reflekterer rundt betydningen og utbyttet av å veilede i gruppe, og gir sine 10 beste tips til deg som vil starte med gruppeveiledning.

Article tema
Serier
Podkast

Karriererettleiarar møter mange forskjellige menneske som står i større eller mindre livskriser, og det er uunngåeleg at nokre av desse meir inn på deg som rettleier enn andre. Veilederforum-podden har møtt doktor Emma Bolger til samtale om korleis vi kan møte vegsøkjarar på ein inkluderande måte.

Article tema
Ulike målgrupper
Elever
Praksis

I Vestre Viken jobber fire videregående skoler med å videreutvikle karriereveiledningstilbudene til elevene sine. Skolene har fått prosjektmidler fra partnerskap for karriereveiledning i fylkeskommunen. Anne Holm-Nordhagen, som er representant i partnerskapet, forteller fra utviklingsprosjektene og reflekterer over erfaringene så langt.

Article tema
Metode og verktøy

Å jobbe med mennesker kan være krevende. De verktøyene som finnes i Arbeidsmiljøportalen, kan være et nyttig verktøy for deg som jobber som karriereveileder, til å ta bevisste valg og håndtere emosjonelle krav på en god måte.

Article tema
Ulike målgrupper
Andre

I en samisk kontekst er reindrift en tradisjonsrik næring og for mange forbundet med kultur, livsstil, identitet og tilhørighet. I møte med storsamfunnet og dets krav til moderne bærekraftig næringsvirksomhet, gjøres det utfordrende og spenningsfylte karriere-refleksjoner.

Article tema
Nyheter og omtaler

Kjenner du til korleis du kan bruke Jobbkompasset, Vegen til fagbrev og dei andre verktøya på Utdanning.no? 6.-10. februar arrangerer Utdanning.no ulike webinarar for rådgjevarar og karriererettleiarar.

Article tema
Praksis

Veilederforum.no set fokus på karriereknappane. Under knappen Val og tilfeldigheit reflekterer Turid Oddny Mølmesdal over kva val studie- og karriererettleiingstenesta har tatt for å møte studentane og styrke valkompetansen deira, og ikkje minst kva styrke det er i å ha eit tett tverrfagleg samarbeid.