Arkiv

Article tema
Serier
Månedens veileder

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gangen er det Kiya Ahmed fra Karriereveiledning.no. 

Article tema
Ulike målgrupper
Elever
Fagfordypning

Siden 2017, «yrkesfagenes år», har et team av lærlinger og unge fagarbeidere gjestet ungdomsskoler for å informere om yrkesfag. I år har etterspørselen etter informasjon fra rollemodeller vært ekstra stor. 

Article tema
Ulike målgrupper

Fem syriske flyktningers forventninger til klare svar og tilpassede karriereplaner førte til skuffelse. Cathrine Bjordal har kartlagt flyktningenes erfaringer med karriereveiledning i arbeidet med sin masteroppgave.

Article tema
Serier
Månedens veileder

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gangen er det Hans Christian Horgen fra Nav Nordre Follo. 

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

Kompetanser som har overføringsverdi fra idretten til studier, handler om å være dedikert, strukturert og god til å planlegge. Har vi med andre ord noe å lære fra idretten når det gjelder å utvikle karrierekompetanse? 

Article tema
Nyheter og omtaler

Det nye verktøyet Etikkort er lansert! Dette er et av flere verktøy utviklet som en del av Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning til bruk i kvalitetsarbeidet.

Article tema
Praksis

Hva kan vi lære av å utforske historiene til de som har levd før oss? Gjennom å dele denne personlige historien, ønsker førstelektor Torild Schulstok å sette søkelys på betydningen av å dokumentere livsfortellinger.     

Article tema
Nyheter og omtaler

Selvevalueringsverktøyet Min kompetanse er lansert, som det første av flere verktøy som nå utvikles til bruk i kvalitetsarbeidet. Verktøyet er laget med utgangspunkt i kompetansestandardene i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

Article tema
Serier
Månedens veileder

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gangen er det Mahnaz Moayeri fra Tynset ungdomsskole. 

Article tema
Serier
Fagprofilen

Hun har vært med på å tråkke opp løypa for karriereveiledningsfeltet i Norge. Les intervjuet med Gry Okan!

Article tema
Serier
Gjesteblogger

De siste ukene har vi på karrieresenteret sett på hvilke kurs vi skal tilby studentene til våren.  Hvilke ord kan vi bruke for å formidle karrierekompetanse til nye studenter? Det hele kokte ned til karrierebegrepet og hva de ferske studentene oppfatter når vi skriver «karriere».