Arkiv

Article tema
Serier
Studentstemmer

Like mye som språk er bygget opp av grammatikk, er språket bygget opp av maktstrukturer. Hvilke ord og uttrykk vi bruker er ikke tilfeldig, men bærer i seg ulike ideologier og oppfatninger av virkeligheten. Hvilke diskurser dominerer i dagens karriereveiledningsfelt?

Article tema
Teori

Kan det samme teoretiske rammeverket for karriereveiledning benyttes på ulike grupper av veisøkere? Bør for eksempel den samme veiledningspraksisen benyttes i møte med jenter og kvinner som med gutter og menn? Jenny Bimrose inviterer oss til å reflektere over disse spørsmålene.

Article tema
Nyheter og omtaler

«Asperger i arbeid og studier» (ASIAS) er eit nytt kartleggingsverktøy for deg som rettleiar menneske med autismespekterforstyrringar. Målet med verktøyet er å gje betre og meir individuelt tilpassa kartleggingar og dermed unngå feilval i utdanning og jobb, fortel Linda Nygård, ein av utviklarane.

Article tema
Teori

Hvordan utvikler mennesker handlekraft? Og på hvilken måte kan karriereveiledning styrke veisøker i denne utviklingen? Anna Bilon-Piórko reflekterer over disse spørsmålene og oppfordrer oss til å tenke gjennom hvilken rolle karriereveiledning kan ha.

Article tema
Nyheter og omtaler

I mai kom papirutgaven av antologien The Oxford Handbook of Career Development. Boka er viet karriereveiledningsfaget og består av bidrag fra en rekke internasjonale forskere og skribenter. Les Ingrid Bårdsdatter Bakke, postdoktor ved Høgskolen i Innlandet, sin anmeldelse av boka. 

Article tema
Nyheter og omtaler

På NOKUTs webinarer kan du lære mer om alt fra konkrete fagutdanninger, til hvordan NOKUT kan være en ressurs for deg som veileder brukere med utenlandsk kompetanse. NOKUT har også laget et nytt tilbud: digitale veiledningsrom.

Article tema
Praksis

Fire personer i minuttet får jobb gjennom LinkedIn, ifølge LinkedIns offisielle statistikk. Alisa T. Jensen forteller om de mulighetene nettverket gir for karriereutvikling, og belyser veilederens viktige rolle i denne prosessen.

Article tema
Nyheter og omtaler

Navs omverdensanalyse presenterer trender i samfunnsutviklingen på arbeids- og velferdsområdet i Norge, og kan være nyttig for alle karriereveiledere som ønsker å holde seg oppdatert på behov og etterspørsel i arbeidslivet.

Article tema
Min kompetansereise

Bli kjend med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg og deira kompetanse i Mi kompetansereise. I september møter du Frida Natland ved Karrieresenteret i Trøndelag.

Article tema
Ulike målgrupper

I Norge har fengsler på Ringerike og i Halden tatt i bruk karriereveiledningsplakater som del av et prosjekt der målet er mer helhetlig karriereveiledning. Plakatene, som er et resultat av kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom flere nordiske land, kan brukes av både ansatte og innsatte.