Arkiv

Article tema
Nyheter og omtaler

Den nasjonale Karrierefestivalen er tverrsektoriell og arrangeres for, av og med de som jobber med karriereveiledning 22. - 28. august. 

Article tema
Serier
Studentstemmer

Når jenta i barnehagen forteller at hun skal bli prinsesse, sykepleier eller frisør, kan dette skyldes mangel på andre læringserfaringer og rollemodeller. Karriereveiledning i barnehagen kan bidra til høyere karrieremodenhet og et grunnlag for senere å kunne ta bevisste utdanningsvalg. 

Article tema
Serier
Aktuell faglitteratur
Nyheter og omtaler

Er du klar for å ta fatt på jobben igjen etter sommeren? Vi har faginspirasjonen.

Article tema
Nyheter og omtaler

Flere sentrale fagpersoner har delt sine sommertips med Veilederforum. Kanskje finner du noe du vil fylle late dager i sommer med?

Article tema
Ulike målgrupper
Elever
Serier
Fagfordypning

Hvordan kan karriereveiledere oppdage og best mulig støtte ungdommer som tenker på å avbryte utdanningsløpet? Hvordan kan karriereveiledere bli bedre til å forstå hva som skjer når unge har det vanskelig og vakler, og hva kan øke ungdommens trivsel og utholdenhet?

Article tema
Nyheter og omtaler

Nylig var professor Gideon Arulmani på besøk i Norge. Veilederforum-podden møtte ham til en prat om kulturell sensitivitet i møte med flyktninger.  

Article tema
Nyheter og omtaler

Nav kan tilby støtte til opplæringstiltak. Dette kan være arbeidsrettede kurs, fag- og yrkesopplæring eller høyere utdanning. Les om hvem som kan få utdanningsstøtte fra Nav og hvilke muligheter veisøkere kan ha.

Article tema
Nyheter og omtaler

På Karrieresenter Hedmark jobbar tre rettleiarar for Karriereveiledning.no, ein nasjonal digital karriererettleiingsteneste. Med chat og telefon rettleier dei vegsøkarar over heile Noreg, frå ungdomsskuleelevar til pensjonistar. Veilederforum tok ein prat med ein av rettleiarane, Magnar Sætre.

Article tema
Metode og verktøy

Hvordan kan spill- og simuleringsbasert karrierelæring brukes i arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming? For å lykkes med dette må man tørre å tenke nytt, involvere brukergruppen og ha en god plan for implementering. Målet er å gjøre læring gøy og engasjerende.

Article tema
Nyheter og omtaler

Kirsten Marie Dalene har nyleg fullført doktorgraden om Life-design rettleiing (career construction counseling). Ho håper forskinga kan inspirere karriererettleiarar, men og påverke aktørar på systemnivå. – Eg siktar både høgt og lavt for kven forskinga kan vere nyttig for, seier Dalene.