Forsiden

Siste publiserte saker

Fagartikler

Artikler om aktuelle temaer og ny forskning
Article tema
Serier
Veiledning i praksis

Monica Martinsen, fagveileder ved avdelingen Spir Søm og Redesign, tar imot deltakere med ulik bakgrunn og behov. Sammen jobber de med kreative løsninger, gjenbruk, ombruk og redesign. Interessen for søm er i fokus, og gjennom håndverket utvikles både mestring og fine produkter. 

Article tema
Elever
Studenter

En ny OECD-rapport beskriver hvordan karriereveiledning og karrierelæring kan virke utjevnende på sosiale forskjeller. Blant annet forebygge skjev rekruttering til utdanninger og yrker basert på foreldres bakgrunn. 

Article tema
Ulike målgrupper
Andre

Det å ha muligheten til å delta i arbeidslivet er viktig, og det er stor enighet om at alle som kan og vil, skal kunne delta. Å finne sin «hylle» i arbeidslivet kan være krevende for oss alle, men særlig for personer med utviklingshemming eller andre former for lærevansker. 

Article tema
Nyheter og omtaler

21. mai 2024 arrangerer NICEC et møte til minne om professor Ronald Sultana, University of Malta, som døde fredag 24. november 2023. Sultana var en sentral fagperson i karriereveiledningsfeltet. I denne artikkelen reflekterer hans venner og kollegaer, Rie Thomsen og Tristram Hooley, over hans liv og arven etter ham.

Article tema
Praksis

Kvar på sin kant jobba NAV og fylkeskommunen med personar som befann seg utanfor arbeidsmarknaden. No har dei starta eit samarbeidsprosjekt om fagopplæring, der vaksne elevar blir følgde opp tett av faglærarar og jobbspesialistar.

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

Uten digitale ferdigheter og erfaringer kan muligheter i jobbsøkerprosessen oppleves som en jungel det kan være vanskelig å både navigere og finne sin plass i. Line Saksvik forteller hvordan NAV-tiltaket Arbeid med støtte kan være en hjelp for seniorer i prosessen med å finne en ny jobb. 

Veilederforum-podden

 • Article tema
  Podkast

  Har omgrepet «kall» noko med karriererettleiing å gjere? Kva er det som bidreg til å skape eit kall i eit individ? Kva tyding har eit opplevt kall for kjensla av meining i karriereval? 

 • Article tema
  Podkast

  Målet med karriererettleiing blir definert i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriererettleiing som at menneske blir betre i stand til å handtere overgangar, og til å ta meiningsfulle val knytt til utdanning, læring og arbeid gjennom livet. Men korleis veit vi at noko gjev meining? 

 • Article tema
  Podkast

  Det eksisterer mange forventningar til kva karriererettleiere i skulen skal bidra til, men korleis kan den einskilde karriererettleiaren løyse det i kvardagen sin? Kva er viktig i møtet mellom elev og karriererettleiar for at eleven skal oppleve kvalitet? Og korleis kan ein sikre at alle elevar får tilbod om ei likeverdig rådgivingsteneste?

 • Article tema
  Podkast

  Kva for berekraftsmål er dei viktigaste for karriererettleiarar å kjenne til i arbeidet sitt? Og korleis kan karriererettleiarar rettleie vegsøkarar til berekraftige val? I del to av podkast-episoden Berekraft og karriererettleiing møter vi professor Tristram Hooley.

 • Article tema
  Serier
  Podkast

  Har professor Roger Kjærgård tabba seg ut nokon gong? Kva for gylne augeblikk er det som har festa seg? Og kva refleksjonar har ein som har jobba så lenge med karriererettleiing, gjort seg om overgangen til pensjonistfasen i eigen karriere?

 • Article tema
  Serier
  Podkast

  I møte med veisøkere vil karriereveiledere kunne kjenne på ulike erfaringer og opplevelser fra eget liv, men har karriereveileders følelser en plass i veiledningssamtalen? Kan du være en profesjonell karriereveileder som både ivaretar veisøker og deg selv uten god emosjonell kompetanse?  

 • Article tema
  Podkast

  Må veisøkeren og karriereveileder ha samme forståelse av hva karriere er? Og hvordan kan karriereveiledere snakke om karriere slik at kolleger i skolen eller høyere utdanning får lyst til å integrere karrierelæring i sin undervisning? Ingrid Bårdsdatter Bakke har noen mulige svar.

 • Article tema
  Serier
  Podkast

  Karriererettleiarar møter mange forskjellige menneske som står i større eller mindre livskriser, og det er uunngåeleg at nokre av desse meir inn på deg som rettleier enn andre. Veilederforum-podden har møtt doktor Emma Bolger til samtale om korleis vi kan møte vegsøkjarar på ein inkluderande måte. 

 • Article tema
  Podkast

  Hvordan kan man gjenkjenne og forebygge slitasje blant karriereveiledere og skape et arbeidsfellesskap der det er tid og rom til ivaretakelse og kollegastøtte? Veilederforum-podden har møtt med psykolog og forfatter Marie Haavik til samtale om dette.

Kurs og arrangementer

Få oversikt over arrangementer og kurs
Digitaliseringskonferansen 2024
Clarion Hotel The Hub, Oslo
Kunnskapsprat: Mangfold i høyere utdanning?
Digitalt
NICEC Conference 2024: Career and Sustainability
Digitalt og fysisk

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.

Følg oss på

Facebook

Lik vår Facebook side og få informasjon om arrangement, nyheter og fagartikler rett inn i nyhetsfeeden din. Her finner du også vårt diskusjonsforum der veiledere kan dele erfaringer med hverandre.