Stopp myten om det lineære liv

Article tema
Stopp myten om det lineære liv

Våren er høysesong for å velge utdanning. Hvert år søker tusenvis plass i høyere utdanning, og mulighetene er mange. Studiene skriver seg inn i deres planer for fremtiden og livet, men litt for mange tror at livet følger én plan, som perler på en snor.

Vi arbeider begge med unge og utdanningsveiledning, én som professor og én som direktør. Vi har lang utdanning i bagasjen og har på våre respektive felt vært blant annet konsulent, lærer, leder, ph.d.-student, lektor og sjef.

En rød tråd

Profilene våre på LinkedIn og CV-ene våre viser en tydelig rød tråd. Utdanning og jobber følger hverandre naturlig i en fin, jevn linje. Men slik er det ikke i virkeligheten – og vi vil gjerne punktere myten om det lineære liv.

CV-ene sier ingenting om dyrlegedrømmen som gikk i knas da lukten av brent blod ble for overveldende. Eller om alle de korte ansettelsesforholdene som lærerassistent, eggpakker, tankpasser, resepsjonist og potethypper. Eller om journalistspiren som ble kvalt av andre interesser. Eller om en fornøyd lærer som fikk tent en ild i seg i møtet med karriereveiledning som felt. LinkedIn avslører heller ikke at en skilsmisse åpnet nye veier, eller at kjærestens jobbskifte førte til et nytt studium.

Veiledning av unge

I Danmark møter alle unge i videregående skole studie- og karriereveiledere fra Studievalg Danmark. I den kollektive veiledningen på videregående skole snakker veilederne med de unge om utdanning, karriere og fremtidsdrømmer. Veiledningen handler blant annet om at de unge skal ha innsikt i utdanningssystemet og arbeidsmarkedet, med alle deres alternativer og stadige endringer. De unge arbeider også med egne drømmer, verdier, styrker og tillit til egne evner. Veilederne får dem til å forstå at overganger og måter å ta valg på er forskjellige, og at det er mange veier til et meningsfullt liv. Og de unge skjønner at usikkerhet og omskiftelighet er en forutsetning. Målet er at de unge gjennom hele livet skal ha lyst, mot og nysgjerrighet når de står overfor valg og overganger. 

Når de unge forteller hva de har fått mest ut av i veiledningen, lyder svarene gjerne slik:

«Jeg har forstått at jeg har mange muligheter. Nå har jeg flere ideer hvis jeg ikke lykkes med den første.»   

«Utdanningsvalget er ikke avgjørende for livet. Det er ett valg blant mange. Og man er ikke bundet til den utdanningen man har tatt. Det ga meg ro i sjelen.»

Myten om det lineære liv

Mange unge blir overveldet når det skal velge utdanning. De er opptatt av å velge rett første gang og forteller veilederne at de opplever valget som noe endelig. De tror, med urette, at livet er lineært, med en fast plan. De blir ofre for myten om et lineært liv. Og mange veiledere opplever at det er vanskelig å få bukt med denne myten.

Det er ikke de unges skyld. Både politikere, ulike utdanninger og til og med karriereveiledere har båret ved til bålet. Det snakkes om planer, fagvalg, avklaring og valg, og om det neste skrittet – alt med fellesnevneren forutsigbare karriereplaner. Alle avstikkere, humper og svingete veier forsvinner inn i skyggen. I noen ungdommers ører høres dette ut som at samfunnet forventer at alle allerede som 20-åringer, eller kanskje enda tidligere, har en forgyllet masterplan for resten av livet.

Fleksible muligheter

Men det danske og det norske utdanningssystemet er ganske fleksibelt, med mange åpne dører. De unge kan for eksempel bytte utdanning underveis eller spesialisere seg i løpet av studiet eller senere i livet. Det gis også gode muligheter for å bygge på utdanningen med en bachelor- eller mastergrad eller ved å benytte en av de mange mulighetene for etter- og videreutdanning.

De unges utdanning leder til mange ulike jobber, og de vil med stor sikkerhet komme til å skifte jobb en del ganger i løpet av livet. Kanskje også bransje. Danskene er allerede nå en av de nasjonene som er mest villige til å skifte jobb og bransje. De unge har i virkeligheten ikke bare en vei å gå, men mange åpne dører både nå og senere i livet.

Positiv usikkerhet

Veiledere skal hjelpe de unge med å gi rom for tvilen og det uforutsette. H. B. Gelatt kaller dette «positive uncertainty», positiv usikkerhet. Ved hjelp av Krumboltz’ begrep «planlagt tilfeldighet» skal vi lære dem å være åpne for de uforutsette mulighetene. Vi tenker på Law når vi oppfordrer dem til å være nysgjerrige og oppsøke utdanninger og virksomheter, og bruke alle sanser til å skape mening i det de opplever der. Og vi kan hjelpe de unge ved å fortelle at selv om politikere og utdanningsinstitusjoner er opptatt av frafall, så kan de selv i stedet tenke på at å ta et nytt valg er noe som er helt ok og gir mening i livet deres. Mange av dem som avbryter et studium, velger nemlig bare noe annet som passer bedre for dem.

Så her kommer en oppfordring. Fortell unge om din egen vei i utdanning og jobb og om tvilen som hele tiden har fulgt deg. Fortell dem om alle humpene og avstikkerne. Lett litt på trykket og bidra til å punktere myten om det lineære liv ved å dele din historie på #twistedcareer, så alle kan se de svingete veiene.

Karrierer kan gå opp, ned eller til siden. De unge kan velge én vei og så velge en annen og atter en annen. Akkurat som vi selv har gjort. Og hører de til dem som gjerne vil legge planer, så er det også helt ok. Men det er godt å gjøre det med blyant og viskelær for hånden.

Litteraturliste

Gelatt, H. B. (1989). Positive uncertainty: A new decision-making framework for counseling. Journal of counselling Psychology, 36(2), 252

Krumboltz, J. D. (2009): The Happenstance Learning Theory. Journal of Career Assessment, 17(2), side 135–154

Law, B. (2006): En teori om læring i forbindelse med uddannelses- og erhvervsvejledning. Kap. 10 i: Watts m.fl. (2006): Uddannelses- og erhvervsvejledning. Teori og praksis. 2. udgave, 1. oplag. Schultz

Bilde
Illustrasjonsbilde - ulike mennesker i ulike situasjoner

Studievalg Danmark

Studievalg Danmark er en statlig veiledningsorganisasjon som er profesjonell, upartisk og uavhengig av bransjeinteresser.

De 80-90 studie- og karriereveilederne har alle utdanning i veiledning. Veilederne samarbeider tett med videregående skoler om karrierelæring og tilbyr kollektiv, gruppevis og individuell veiledning på alle videregående skoler i hele landet. Veilederne tilbyr også veiledning til unge som tar et friår, og til voksne som vil ta en utdanning eller etter-/videreutdanning. Studievalg Danmark har i alt kontakt med over 250 000 unge og voksne i hele Danmark hvert år.