Karriereveiledning og korona - utfordringer og muligheter

Article tema
Karriereveiledning og korona - utfordringer og muligheter

Den 12. mars ble det innført store og omgripende endringer i det norske samfunnet. Hvordan har koronasituasjonen påvirket karriereveiledningsfeltet?

Veilederforum.no har snakket med praktikere i tre ulike sektorer om hvordan det siste halvåret har vært, fra tiden rett etter 12. mars da Norge stengte ned, til nå der hverdagen til en viss grad har stabilisert seg innenfor en ny normal.

Hvordan har koronapandemien påvirket karriereveiledningen i henholdsvis et karrieresenter, i skolen og hos en tiltaksleverandør? Hvilke utfordringer møtte veilederne, og hvordan løste de disse? Hvilke muligheter skapte den nye situasjonen og hva planlegger de videre?

Se reportasjene

Hvordan Karrieresenter Østfold, Karriereenheten i Oslo og Din Utvikling har opplevd koronasituasjonen får du mer innblikk i filmene nedenfor.

 

Gitte Hovin, daglig leder ved Karrieresenter Østfold forteller hvordan de kun kunne møte veisøkerne digitalt og hvordan de har samarbeidet med ulike aktører på nye måter:

 

Børt-Erik Berntsen, rådgiver ved Valle Hovin videregående skole og Nina Løfsnæs, rådgiver ved Elvebakken videregående skole forteller hvordan de møtte elever i videregående skole, og særlig hvordan de håndterte å veilede 3.-klassinger som skulle søke høyere utdanning, i en ukjent og krevende situasjon:

 

Monica Forsgren, daglig leder i Din Utvikling forteller hvilke erfaringer de har gjort seg med de ulike deltakergruppene, og hvordan dette påvirker veiledningen fremover:

 

 

 

Bilde
Skjermbilde fra tre filmer om karriereveiledning under korona.