Nyheter og omtaler

Tema lenker

Det er mye som foregår på karriereveiledningsfeltet. Les ulike omtaler av rapporter, bøker, konferanser og intervjuer med sentrale personer.

Article tema
Nyheter og omtaler

Kompetanse Norge har laget en podcastserie om digitale muligheter i opplæring av voksne. Finn link til podcasten her!

Article tema
Nyheter og omtaler

Fagboka «Karriereveiledning for individ og samfunn» bidrar til en viktig debatt om karriereveiledningens rolle og funksjon – i spenningsfeltet mellom individets og samfunnets interesser.

Article tema
Nyheter og omtaler

Økende levealder betyr at flere må bidra i arbeidslivet, konkluderer en ny rapport fra Kompetansebehovsutvalget. Rapporten peker på flere utfordringer som er nyttige for karriereveiledere å være orientert om.

Article tema
Nyheter og omtaler

Vil du lære mer om digital karriereveiledning? I høst har Veilederforum.no samarbeidet med gjesteredaktør og veiledningsfaglig koordinator i danske eVejledning, Anette Jochumsen, om en serie fagartikler om eVejledning i Danmark.

Article tema
Nyheter og omtaler

Skolen får nye læreplaner i 2020. Det omfatter også faget utdanningsvalg, som får et tydeligere fokus.

Article tema
Nyheter og omtaler

Kan og bør karriereveiledere forsøke å forandre verden? Ja, hevdet flere ledende forskere under den internasjonale karriereveiledningskonferansen i Gøteborg.

Article tema
Nyheter og omtaler

Kompetanse Norge har laga ei ressursside for alle som jobbar med karriererettleiing av innvandrarar. Der finn du bakgrunnsinformasjon om alt frå dei ulike ledda i asylprosessen til rettigheiter og moglegheiter på arbeidsmarknaden.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.