Tips til aktuell faglitteratur

Article tema
Tips til aktuell faglitteratur

Er du klar for å ta fatt på jobben igjen etter sommeren? Vi har faginspirasjonen.

Før sommeren snakket Veilederforum med Oda Notevarp Paulsen, Sanna Toiviainen og Ingela Bergmo-Prvulovic. De anbefalte både lett sommerlektyre og faglitteratur som de har satt pris på i år.

Nå kan du få med deg tipsene til utvalgt faglitteratur, alt fra bok om personlig kompetanse til fortellinger om integrering og kapittel om karrierelæring.

Litteratur fra Siobhan Neary og bok fra Greta Skau

Oda Notevarp Paulsen er lektor ved Høgskolen på Vestlandet. Hun anbefaler en artikkel av Siobhan Neary om utdanning og utvikling av profesjonell identitet, samt boka Gode fagfolk vokser, en bok som handler om personlig kompetanse og er skrevet av Greta Skau.

«Reclaiming professional identity through postgraduate professional development: careers practitioners reclaiming their professional selves» av Siobhan Neary

–  Denne artikkelen tar opp rollen utdanning har for utvikling av profesjonell identitet for karriereveiledere i Storbritannia, hvordan den bidrar til å definere en selv og egen praksis.

–  Dette er interessant å lese om i lys av utviklingen og profesjonaliseringen fagfeltet har hatt i Norge de siste årene, da er det spennende å lese om hvordan karriereveiledere opplever denne identiteten og hva som påvirker, sier Paulsen.

Her kan du finne artikkelen «Reclaiming professional identity through postgraduate professional development: careers practitioners reclaiming their professional selves» av Siobhan Neary. Artikkelen ble publisert i 2014.

Portrett av Oda Notevarp Paulsen
 Oda Notevarp Paulsen, høyskolelektor ved Høgskolen på Vestlandet finner faginspirasjon i boka Gode fagfolk vokser. Foto: privat

Gode fagfolk vokser

– Denne boken setter søkelys på den personlige kompetansen vi har i vår profesjonelle rolle, at denne kompetansen også er en viktig del av profesjonaliteten og at det krever bevissthet.

– Dette tenker jeg er veldig relevant i karriereveiledningen, der jeg tror mange bruker sin personlige kompetanse. Det er viktig å være bevisst på hvordan vi anvender vår personlige kompetanse. Boken bidrar med mange spennende perspektiver på dette.

Boka Gode fagfolk vokser er skrevet av Greta Skau og utgitt i 2017 på forlaget Cappelen Damm akademisk.

Anbefaler Oxford Handbook og fortellinger om integrering

Sanna Toiviainen forsker på karriereveiledning ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun anbefaler antologien The Oxford Handbook of Career Development, og boka Fortellinger om integrering i norske lokalsamfunn.

The Oxford Handbook of Career Development

Her kan du lese Ingrid B. Bakke sin anmeldelse av boka på Veilederforum.no.

– Denne boken har jeg kommet tilbake til gjentatte ganger i år. Boken gir et godt overblikk over status i karriereveiledningsfeltet, både på forskning og praksis, og den er strukturert med temaer innenfor kontekst, teori og praksis, sier Toiviainen.

– Den første delen utforsker karriereveiledningens kontekst og tilbudene som finnes for å støtte mennesker med karriererelaterte spørsmål. Den andre delen utforsker konsepter, teoretisk utvikling og debatter innenfor feltet. Tredje del retter fokuset mot praksis og å overføre ideer til handling.

Her kan du lese mer om The Oxford Handbook of Career Development, utgitt i 2020 og redigert av Peter Robertson, Tristram Hooley og Phil McNash.

Portrett av Sanna Toiviainen
Sanna Toiviainen anbefaler The Oxford Handbook of Career Development og boka Fortellinger om integrering i norske lokalsamfunn. Foto: privat

Fortellinger om integrering i norske lokalsamfunn

– Denne boka har vært ekstremt relevant for min pågående forskning som undersøker sammenhenger mellom karriereutvikling og integrering av kvinner med innvandrerbakgrunn.

­– Boken samler et utvalg av interessante artikler om empirisk forskning som belyser lokale integrasjonsprosesser. Den utforsker integrasjon gjennom fortellinger, fortalte opplevelser, og i forskjellige lokale kontekster, som integrasjonstjenester, frivillige aktiviteter, kunst og samfunnsprosjekter, lokale medier, migrantungdoms opplevelser og innvandrerfamiliers internasjonale hverdagsliv.

­– Siden boka åpner mange vinduer til hvordan integrasjon, inkludering og ekskludering kan oppleves, oppfordrer den til å ta et nysgjerrig og utforskende standpunkt ovenfor integrering, og tenke på det som en bestridt og dynamisk sosial kategori som konstant fylles og skapes på forskjellige måter gjennom møter med andre mennesker. 

Boka Fortellinger om integrering i norske lokalsamfunn er redigert av Berit Gullikstad, Guro Korsnes Kristensen og Turid Fånes Sætermo. Den er utgitt på Universitetsforlaget i 2021.

Foreslår kapittel i boka Career and Career Guidance in the Nordic Countries.

Ingela Bergmo-Prvulovic er dosent og førstelektor ved Högskolan för Lärande och Kommunikation ved Universitetet i Jönköping. Hun anbefaler å lese et bokkapittel om karrierevalg og karrierelæring.

Portrett av Ingela Bergmo-Prvulovic
Ingela Bergmo-Prvulovic finner faginspirasjon i boka Career and Career Guidance in the Nordic countries. Foto: privat

From Career Choice to Career Learning skrevet av Randi Boelskifte Skovhus og Rie Thomsen

– Dette er på mange måter et godt kapittel, og spesielt fordi det belyser et viktig skifte for hvordan veiledningspraksisen beveger seg eller burde bevege seg fra å fokusere primært på utdanningsvalg, til å støtte unges læring om utdanning og karriere.

– Ved å gjøre dette skiftet, synliggjøres læringspotensialet også for de som kan føle at de allerede har bestemt seg for hva de skal velge. Ved å flytte fokus fra selve valget til læring som deltagelse kan gi, åpnes nye horisonter, forteller Bergmo-Prvulovic.

Her kan du finne kapittelet From Career Choice to Career Learning i boka Career and Career Guidance in the Nordic countries. 

Bilde
Illustrasjonsbilde fra Colourbox mann som står foran en bokhylle og leser i en bok
Bildetekst
Foto: Colourbox