Nyheter og omtaler

Tema lenker

Det er mye som foregår på karriereveiledningsfeltet. Les ulike omtaler av rapporter, bøker, konferanser og intervjuer med sentrale personer.

Article tema
Nyheter og omtaler

Tirsdag 15. februar åpnet karrieresenteret UiB Ferd, et nytt karrieresenter for yngre forskere ved Universitetet i Bergen (UiB).

Article tema
Nyheter og omtaler

40 prosent angrar på studievalet, og unge synest det er vanskeleg å velje riktig utdanning. Det skriv Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse, som har kartlagt haldningar til utdanning og yrkesval hos vaksne og unge.

Article tema
Nyheter og omtaler

I NRK sin nye podkast-serie får du eit unikt innblikk i korleis Nav fungerer og ikkje fungerer.

Article tema
Nyheter og omtaler

Det er framleis store forskjellar i utdanning- og yrkesvalet til kvinner og menn. Denne likestillingsutfordringa vil Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ta tak i. Dei har derfor lansert ein nettressurs for å inspirere ungdomsskular. 

Article tema
Nyheter og omtaler

Det nye verktøyet Din karrierelæring er eit inspirasjonsverktøy for alle som er interesserte i å lære meir om korleis legge til rette for karrierelæring. I verktøyet får du både idear og praktiske eksempel.

Article tema
Nyheter og omtaler

OECD har nyleg lansert ein analyse som peiker på elleve indikatorar for ungdom og karrieremodnad. I rapporten kjem det fram at karriererettleiing som omfattar utforsking, erfaring og tankar om framtida, kan føre til betre sysselsettingsresultat for unge.

Article tema
Nyheter og omtaler

«Asperger i arbeid og studier» (ASIAS) er eit nytt kartleggingsverktøy for deg som rettleiar menneske med autismespekterforstyrringar. Målet med verktøyet er å gje betre og meir individuelt tilpassa kartleggingar og dermed unngå feilval i utdanning og jobb, fortel Linda Nygård, ein av utviklarane.

Article tema
Serier
Aktuell faglitteratur
Nyheter og omtaler

I mai kom papirutgaven av antologien The Oxford Handbook of Career Development. Boka er viet karriereveiledningsfaget og består av bidrag fra en rekke internasjonale forskere og skribenter. Les Ingrid Bårdsdatter Bakke, postdoktor ved Høgskolen i Innlandet, sin anmeldelse av boka. 

Article tema
Nyheter og omtaler

På NOKUTs webinarer kan du lære mer om alt fra konkrete fagutdanninger, til hvordan NOKUT kan være en ressurs for deg som veileder brukere med utenlandsk kompetanse. NOKUT har også laget et nytt tilbud: digitale veiledningsrom.

Article tema
Nyheter og omtaler

Navs omverdensanalysepresenterer trender i samfunnsutviklingen på arbeids- og velferdsområdet i Norge, og kan være nyttig for alle karriereveiledere som ønsker å holde seg oppdatert på behov og etterspørsel i arbeidslivet.

Article tema
Nyheter og omtaler

EPALE er EU-kommisjonens plattform for alle som jobbar med vaksne si læring. Vi håper at den norske språkversjonen kan bidra til å skape ein levande plattform med mange engasjerte brukarar.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.