Nyheter og omtaler

Tema lenker

Det er mye som foregår på karriereveiledningsfeltet. Les ulike omtaler av rapporter, bøker, konferanser og intervjuer med sentrale personer.

Article tema
Nyheter og omtaler

For mange veisøkere kan det være vanskelig å forstå arbeidsmarkedet. Hvor gode jobbmuligheter og hvor høy lønn pleier ulike utdanninger å gi?  

Article tema
Nyheter og omtaler

Omtrent 400 deltagere fikk en grundig innføring i Nasjonalt kvalitetsrammeverk og nettstedet Kvalitet i karriereveiledning. – Vi ønsker at fagpersoner skal få lyst til å ta rammeverket i bruk, sier Tonje Gravås, fungerende seksjonsleder i Kompetanse Norge.

Article tema
Nyheter og omtaler

Karrierebegrepet kan være vanskelig å bruke, men doktorand Ingrid Bårdsdatter Bakke anbefaler å kna det og gi begrepet en felles forståelse. – Slik kan vi utvide perspektivet på utdanningsvalg, sier hun.

Article tema
Nyheter og omtaler

Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder fra Kompetanse Norge gjester podkasten for å snakke om det å velge feil studium, og valg som ikke nødvendigvis er «feil». 

Article tema
Nyheter og omtaler

Det nye verktøyet Etikkort er lansert! Dette er et av flere verktøy utviklet som en del av Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning til bruk i kvalitetsarbeidet.

Article tema
Nyheter og omtaler

Selvevalueringsverktøyet Min kompetanse er lansert, som det første av flere verktøy som nå utvikles til bruk i kvalitetsarbeidet. Verktøyet er laget med utgangspunkt i kompetansestandardene i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

Article tema
Nyheter og omtaler

Flere fylker jobber med alternativ informasjon til elever på 9. og 10. trinn når utdanningsmesser, hospitering og informasjonsmøter for foreldre faller bort.

Article tema
Nyheter og omtaler

Bli med på å gjøre nettstedet Kvalitet i karriereveiledning bedre!

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.