Jobber du som veileder i introduksjonsprogrammet?

Article tema
Jobber du som veileder i introduksjonsprogrammet?

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) arrangerer nå kurs i karrierekompetanse for veiledere i introduksjonsprogrammet.

Målgruppen for kurset er veiledere som skal holde de minimum 15 lovpålagte timene med karrierekompetanse som en del av introduksjonsprogrammet.

Formålet med kurset er at du får relevant kompetansepåfyll, slik at du blir i stand til å tilby timer i karrierekompetanse av god kvalitet, skriver Universitetet i Sørøst-Norge på sine nettsider.

– Jeg vil oppfordre veiledere til å melde seg på kurset fordi vi skal dele praktiske erfaringer og noen teoretiske perspektiver som kan inspirer i utformingen av gode karrierelæringsopplegg for målgruppen, sier stipendiat på USN Anette Vaage Slåtto.

Og tilføyer at som deltager vil du i tillegg møte andre kursdeltakere som jobber med karrierelæring for flyktninger for nyttig erfaringsdeling dere imellom både digitalt og fysisk.

Praktisk om kurset

Kurset er gratis og består av seks digitale samlinger fra september 2022 til mars 2023 og ett fysisk seminar på Gardermoen i mai 2023. Det er også obligatorisk deltakelse på gruppemøter mellom samlingene og én skriftlig innlevering.

Kurset har begrenset antall plasser og frist for påmelding er 1. september 2022.

Les mer og meld deg på kurs for veiledere i karrierekompetanse.

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som har gitt universitetet oppdraget om å lage kurset.

Bilde
Illustrasjonsbilde to som snakker sammen ved et bord