Rapport om fremtidige kompetansebehov og høyere yrkesfaglig utdanning

Article tema
Rapport om fremtidige kompetansebehov og høyere yrkesfaglig utdanning

Kompetansebehovsutvalget gir faglige analyser og vurderinger av Norges fremtidige kompetansebehov, både på kort og lang sikt. I sommer leverte utvalget en temarapport som tar for seg høyere yrkesfaglig utdanning.

Siden 2017 har Kompetansebehovsutvalget levert tre NOU-er. Deres første temarapport tar for seg høyere yrkesfaglig utdanning og et arbeidsliv i endring, og spør: «Hva er, og hva kan være, høyere yrkesfaglig utdannings rolle i å imøtekomme nåværende og fremtidige kompetansebehov?».

– Med stadig økende behov for formell kompetanseheving og livslang læring, kan høyere yrkesfaglig utdanning spille en viktig rolle i å imøtekomme etterspørselen etter kompetanse i arbeidslivet, sier Sveinung Skule, leder av kompetansebehovsutvalget.

­– Ved etablering av nye grønne næringer, eksempelvis batteriindustri og havvind, vil fagskolene spille en viktig rolle. I tillegg ser vi også at aldring i befolkningen fører til økt behov for arbeidskraft. Også her ser vi at fagskolesektoren kan bidra til å dekke kompetansen arbeidslivet vil ha behov for, sier Skule.

Ifølge rapporten undersøker utvalget høyere yrkesfaglig utdanning blant annet på grunn av økt politisk oppmerksomhet, økende antall studieplasser, men også forventninger blant både politikere og arbeidslivet om at høyere yrkesfaglig utdanning kan bidra til å nå mål som:

 • mer tilgjengelige utdanningstilbud uavhengig av bosted
 • livslang læring
 • å styrke innovasjons- og omstillingsevne
 • å møte etterspørsel etter yrkesfaglig kompetanse
 • å redusere sosial ulikhet
 • praktiske utdanningsalternativ

Da utvalget lanserte rapporten, presenterte Skule flere sentrale vurderinger. Vurderingene går ut på at det er et stort og trolig økende behov for praksisnær høyere yrkesfaglig utdanning, at høyere yrkesfaglig utdanning bør ha en tydelig og selvstendig rolle i utdanningssystemet, og at utdanningen bør utvikles i tett dialog med arbeidslivet.

Utvalgslederen påpekte også at forutsigbarhet, blant annet med tanke på finansiering, er viktig for å sikre kvalitet, samt at høyere yrkesfaglig utdanning bør være bredt tilgjengelig.

Les temarapporten Høyere yrkesfaglig utdannings for et arbeidsliv i endring her.

Se strømming av rapportlanseringen i juni 2022.

Bilde
Skjermdump av forsiden til rapporten Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring
Bildetekst
Kompetansebehovsutvalget lanserte temarapporten Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring i juni 2022.

Kompetansebehovsutvalget

 • Kompetansebehovsutvalget ble opprettet i 2017 og jobber for å gi en faglig analyse og vurdering av Norges fremtidige kompetansebehov, både på kort og lang sikt.
 • Utvalget ledes i dag av Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, og er sammensatt av representanter fra partene i arbeidslivet, fylkeskommunene og forskere.
 • Utvalget skal lage en hovedrapport annet hvert år, og de lanserte i juni temarapporten «Fremtidige kompetansebehov: Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring».
 • I den første perioden fra 2017 til 2020, ledet av Steinar Holden, leverte utvalget tre NOU-er.
 • Her kan du lese mer om kompetansebehovsutvalget.