Nyheter og omtaler

Tema lenker

Det er mye som foregår på karriereveiledningsfeltet. Les ulike omtaler av rapporter, bøker, konferanser og intervjuer med sentrale personer.

Article tema
Serier
Aktuell faglitteratur
Nyheter og omtaler

Er du klar for å ta fatt på jobben igjen etter sommeren? Vi har faginspirasjonen.

Article tema
Nyheter og omtaler

Flere sentrale fagpersoner har delt sine sommertips med Veilederforum. Kanskje finner du noe du vil fylle late dager i sommer med?

Article tema
Nyheter og omtaler

Nav kan tilby støtte til opplæringstiltak. Dette kan være arbeidsrettede kurs, fag- og yrkesopplæring eller høyere utdanning. Les om hvem som kan få utdanningsstøtte fra Nav og hvilke muligheter veisøkere kan ha.

Article tema
Nyheter og omtaler

På Karrieresenter Hedmark jobbar tre rettleiarar for Karriereveiledning.no, ein nasjonal digital karriererettleiingsteneste. Med chat og telefon rettleier dei vegsøkarar over heile Noreg, frå ungdomsskuleelevar til pensjonistar. Veilederforum tok ein prat med ein av rettleiarane, Magnar Sætre.

Article tema
Nyheter og omtaler

Kirsten Marie Dalene har nyleg fullført doktorgraden om Life-design rettleiing (career construction counseling). Ho håper forskinga kan inspirere karriererettleiarar, men og påverke aktørar på systemnivå. – Eg siktar både høgt og lavt for kven forskinga kan vere nyttig for, seier Dalene.

Article tema
Nyheter og omtaler

Forskingsrapporten presenterer ny kunnskap om korleis både rådgjevarar, lærarar, leiinga i skulen og skuleeigar jobbar med karriererettleiing og karrierelæring, og kva dei gjer for å sikre og utvikle nødvendig kvalitet. Forskarane gir 13 anbefalingar for vidare arbeid.

Article tema
Nyheter og omtaler

For første gang kan ferdig utdanna lærarar søka opptak til emnet utdanningsval. – Lærarar treng å oppdage kva dette faget kan vere og kva tyding det kan ha i livet til unge menneske,  seier faglærar Petra Røise ved Universitetet i Søraust-Noreg.

Article tema
Nyheter og omtaler

Ein ny ressurs i karrierekompetanse for rettleiarar i introduksjonsprogrammet er lansert. Ei arbeidsgruppe med deltakarar frå fleire kommunar og fylkesvise karrieresenter har utvikla ressursen så dei som rettleier deltakarane i karrierekompetanse er godt rusta til det.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.