Trenger du litt inspirasjon i sommer?

Article tema
Trenger du litt inspirasjon i sommer?

Flere sentrale fagpersoner har delt sine sommertips med Veilederforum. Kanskje finner du noe du vil fylle late dager i sommer med?

Endelig er sommeren her. Mangler du litt inspirasjon mens du nyter feriedagene? Fortvil ikke, men les videre!

Veilederforum har snakket med Sanna Toiviainen, Ingela Bergmo-Prvulovic og Oda Notevarp Paulsen som har kommet med sine anbefalinger for lektyre i sommer. Her kan du finne varierte forslag fra podkast og TV-serie til lettlest fagbok, roman og selvbiografi.

Anbefaler podkasten Theory and philosophy og selvbiografien til Abid Raja

Sanna Toiviainen forsker på karriereveiledning ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun setter pris på den engelskspråklige podcasten Theory and philosophy, og boka Min skyld av Abid Raja.

Podkasten Theory and philosophy av David Guignion

– I denne podkastserien forklarer David, en Ph.d. student fra Canada, vanskelige sosiologiske og filosofiske tekster på en veldig tilbakelent og lyttervennlig måte. David dekker teori og ideer knyttet til feminist- og skeiv teori, post-kolonialisme, post-strukturalisme, strukturalisme, psykoanalyse, marxisme, retorikk, ontologi, epistemologi og fenomenologi, forteller Toiviainen.

Podkasten finner du der du lytter på podkast.

Portrett av Sanna
Sanna Toiviainen anbefaler podkasten Theory and philosphy som forklarer kompliserte teorier på en enkel måte. Foto: privat

Selvbiografien Min skyld av Abid Raja

– For tiden leser jeg Min skyld, en selvbiografi av den norsk-pakistanske politikeren og advokaten Abid Raja. Han er brutalt ærlig og forteller historien sin om å vokse opp mellom to kulturer, å håndtere tarmproblemer, skyldfølelse, skam, og til slutt sinne, for ikke å bli akseptert for den han var og ville være.

– Boken handler også om håp, og respektfulle og gode relasjoner, kjærlighet og annerkjennelse, og Raja sin fortelling utvikler seg til en frigjøringshistorie. Det er også interessant lesning fra et karriereutviklingsperspektiv.

Boka ble utgitt i 2021, på Cappelen Damm forlag.

Bergmo-Prvulovic anbefaler boken Äldres lärande

Ingela Bergmo-Prvulovic er dosent og førstelektor ved Högskolan för Lärande och Kommunikation ved Universitetet i Jönköping. Hun anbefaler å fordype seg i livslang læring i sommer med boken Äldres lärande av Cecilia Bjursell och Malgorzata Malec Rawisnski.

– Boken Äldres lärande er perfekt sommerlesning for veiledere som vil fordype seg i strategier og praksiser for livslang læring. Boken bidrar til forståelsen av voksnes behov for læring og støtte til læring også senere i livet. Å forstå læring mer i dybden, også utover de tradisjonelle studie- og yrkesvalgprosessene, bidrar til innsikt om det lærende mennesket, hva det betyr og kan gi, å lære gjennom hele livet, sier Bergmo-Prvulovic.

– Boken, som er en antologi, der flere forskere bidrar med ulike kapitler, gir en utmerket oversikt over hvordan tiden spiller sammen med menneskers erfaringer, kunnskap, nye innsikter, livsvalg, helse og velvære. Boka gir mange eksempler på læring også senere i livet, som pedagogisk virksomhet i studiesirkler, ved senioruniversiteter og høyskolestudier. Eksistensiell læring, meningsfull læring og læringsmøter mellom generasjoner trekkes også fram.

Portrett av Ingela
Bergmo-Prvulovic anbefaler Äldres lärande om livslang læring, hvor hun også bidrar med et kapittel i antologien.  Foto: privat

– Jeg bidrar også selv med et kapittel som setter spesielt fokus på hvordan veiledning kan utgjøre en kontekst som støtte for læring gjennom hele livet (kapittel 12). Kapittelet belyser betydningen av læringsinnholdet som omhandler menneskelig identitetsskaping, personlig utvikling, trivsel og meningsskaping gjennom livet, samt hvordan for eksempel jobbtap kan føre til tap av identitet.

– Kapittelet fremhever spesielt viktigheten av å ikke bare holde fast ved den nyttige retorikken om læringsinnhold for ansettbarhet og arbeidsmarkedsytelser, som ofte vektlegges i samfunnet, men å se og styrke betydningen av eksistensiell læring der det legges vekt på menneskers meningsskaping.

Boka ble utgitt i 2022, på forlaget Natur & Kultur Laromedel. Her kan du se en rekke korte videopresentasjoner av flere av kapitlene i boka Äldres lärande.

Anbefaler boka En tid for å leve og NRK-serie

Oda Notevarp Paulsen jobber som høyskolelektor ved Høgskolen på Vestlandet. Hun anbefaler Jan Kjærstads bok En tid for å leve og NRK- serien Verden er din.

En tid for å leve av Jan Kjærstad

– I denne boken møter vi et utvalg av publikum og skuespillere som er til stede under premieren av «Hedda Gabler». De ulike historiene vi møter belyser ulike sider av den enkeltes liv, valg og retninger, samtidig som jeg synes den fanger hvordan ulike historier er knyttet sammen, hva vi har til felles, selv om vi også er ulike; som jo kan knyttes til møter i veiledning og karrierevalg/utvikling, forteller Notevarp Paulsen.

Boka En tid for å leve ble gitt ut i 2021 på Aschehoug forlag.

Portrett Oda
Oda Notevarp Paulsen, høyskolelektor ved Høgskolen på Vestlandet, anbefaler lektyre av Jan Kjærstad og NRK-serien Verden er din som underholdning i sommer. Foto: privat

Verden er min

– Denne NRK-serien er spilt inn i vakre Bergen om sommeren. Gjennom hovedpersonen Odile blir overganger i voksenlivet belyst, der hun forsøker å finne ut hvor hun er i forhold til andre i samme livsfase, hvem hun er og hvordan hun kan stå støtt i det – både overfor seg selv og menneskene rundt seg. Det handler om både identitet og tilhørighet, og jeg synes serien både var fin og vond å se på.

Serien Verden er min kom i 2022 og er tilgjengelig på NRK.  

Bilde
Illustrasjon bilde av bok og kaffekopp
Bildetekst
illustrasjon fra Colourbox