Disse sakene fra 2022 er mest populære

Article tema
Disse sakene fra 2022 er mest populære

Her får du et gjensyn med de mest leste sakene på Veilederforum så langt i år.

1. Kulturorientert karriereveiledning for flyktninger

Hva er det viktig å reflektere over i møte med veisøkere med flyktningbakgrunn? Kulturorientert veiledning (Culture-Infused Counselling, CIC) kan hjelpe karriereveiledere med å trekke inn kultur som ressurs i egen veiledningspraksis.

2. Jeg er et speil

– Mange av mine ukentlige samtaler dreier seg om å speile og bekrefte veisøker, skriver Adine Dørum. Hun ønsker å løfte fram betydningen av relasjonskompetanse og psykolog Carl Rogers betingelser for å skape tillit i relasjonen med veisøker.

3. Ny kartlegging om utdannings- og yrkesval

40 prosent angrar på studievalet, og unge synest det er vanskeleg å velje riktig utdanning. Det skriv Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse, som har kartlagt haldningar til utdanning og yrkesval hos vaksne og unge.

4. Veilederforum-podden: Ny ressurs i karrierekompetanse

Nylig ble det lansert en ressurs til de som skal jobbe med karrierekompetanse for deltakerne i introduksjonsprogrammet. Lær mer om ressursen i den første episoden av Veilederforum-podden. 

5. Ytring: Faget utdanningsvalg i lærerutdanningen

Hvordan kan lærerutdanningen styrke faget utdanningsvalg? Åshild Berg-Brekkhus og Oda Notevarp Paulsen fra Høgskolen på Vestlandet foreslår flere tiltak for å styrke faget og gjøre det mer synlig og interessant for lærerstudenter.

Bilde
Illustrasjonsbilde med flere mennesker samlet rundt en PC-skjerm
Bildetekst
Foto: Colourbox