Nyheter og omtaler

Tema lenker

Det er mye som foregår på karriereveiledningsfeltet. Les ulike omtaler av rapporter, bøker, konferanser og intervjuer med sentrale personer.

Article tema
Nyheter og omtaler

Det er ett av funnene som går fram av to ferske rapporter om voksne og unges utdannings- og yrkesvalg. Rapportene er laget av Opinion på oppdrag av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Article tema
Nyheter og omtaler

Unge funksjonshemmede har utviklet en veileder med tips til hvordan du kan veilede elever som har funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom på eninkluderende måte. Veilederen retter seg mot utdannings- og yrkesrådgivere i videregående skole, men er også nyttig for andre karriereveiledere.

Article tema
Nyheter og omtaler

Sett av 21. - 25. august kl. 8.30 - 9.00 i kalenderen din nå, og bli med på den nasjonale digitale Karrierefestivalen som er skapt for, av og med de som jobber med karriereveiledning.

Article tema
Nyheter og omtaler

IAEVG (The International Association for Educational and Vocational Guidance) er en global organisasjon for alle som arbeider med karriereveiledning. På årets internasjonale konferanse i Haag i Nederland ble Petra Røise fra Universitetet i Sørøst-Norge valgt inn i styret.

Article tema
Nyheter og omtaler

En ny rapport laget på oppdrag av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) viser at 75 prosent av studentene ved universitet og høgskoler har et tilbud om karriereveiledning. Det er omtrent samme andel som i 2014.

Article tema
Nyheter og omtaler

Påmeldinga til Nasjonal karriererettleiingskonferanse er open! Konferansen blir arrangert på Scandic Oslo Airport Gardermoen 6.–7. november. Det vil vere mogleg å delta både fysisk og digitalt.

Article tema
Nyheter og omtaler

Kjenner du til korleis du kan bruke Jobbkompasset, Vegen til fagbrev og dei andre verktøya på Utdanning.no? 6.-10. februar arrangerer Utdanning.no ulike webinarar for rådgjevarar og karriererettleiarar.

Article tema
Nyheter og omtaler

Verktøyet Vår kvalitet er nå kome i tre ulike sektorversjonar; karrieresenter, skule og tiltaksarrangør. Målet med verktøyet er å gi støtte og inspirasjon i arbeidet med kvalitetsutvikling.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.