Karrierefestivalen

Article tema
Karrierefestivalen

Den nasjonale Karrierefestivalen er tverrsektoriell og arrangeres for, av og med de som jobber med karriereveiledning 22. - 28. august.

Veilederforum.no har snakket med Kjetil Henrik Kristiansen, Daglig leder i iFokus AS og medlem av Karrierefestivalens programkomite, om festivalen som går av stabelen neste uke.

Hva er bakgrunnen for Karrierefestivalen og hvem står bak?

Karrierefestivalen ble arrangert for første gang i august 2021, og er et initiativ fra flere som til daglig jobber med karriereveiledning. Festivalen arrangeres årlig, over én uke, hver morgen i maks en time, og er gratis og uten påmelding. 

Kvalitet i karriereveiledningen er et viktig prosjekt, og Norge har et godt faglig utgangspunkt i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning, sier Kjetil Henrik Kristiansen.

Det er en bred oppfatning i fagmiljøene i hele Norge at vi selv må ta initiativ og ansvar for at aktiviteter og prosjekter settes i gang. Kvalitetsrammeverket er der, det er opp til fagmiljøene som har bidratt i utviklingen, å ta ansvar for å løfte det videre inn i alle sektorer. 

Karrierefestivalen ønsker å samle, utfordre og utvikle hele fagfeltet på tvers av sektorer. Målet er å være til inspirasjon for karriereveiledere tilbake på jobb etter sommeren for å tenke nytt og få nye impulser.   

Programkomiteen er satt sammen av personer med variert bakgrunn og fra forskjellige sektorer, som i arbeidet med å sette programmet bruker av sine nettverk uavhengig av bransje.

Les mer om Programkomiteen.

Hvilke temaer løftes på Karrierefestivalen i år?

Den røde tråden på årets karrierefestival er Bærekraftig Karriereveiledning, og temaene som løftes er hvordan karriereveiledning kan mobilisere arbeidskraftnår vi har stort arbeidskraftbehov.

Vi vil særlig trekke fram Nav sitt innlegg som ser karriereveiledning opp mot kvalifisering. Det er også spennende å høre hvordan næringslivet bruker karriereveiledning og vår kompetanse for å gjøre medarbeidere relevante i arbeidslivet.

Dette gjelder hele aldersspennet i arbeidslivet som vi vil høre om i Senior møter junior. 

Se programmet på Karrierefestivalen.no.  

Hva gleder dere dere mest til?

Vi gleder oss til en hel uke med masse inntrykk sammen med glade og inspirerende mennesker; se hele fagfeltet i øynene – og få nye impulser og perspektiver som gjør at vi kan utvikle jobben vår. Vi ser også frem til å utfordre og bli utfordret.

Forventninger til fagfeltet fremover blir også tema. Hva er morgendagens karriereveiledning med kvalitetsrammeverket som en plattform? 

I etterkant av festivalen ønsker vi å utforske hvilket utbytte festivaldeltakerne har hatt – og hva som skal til for å utvikle festivalen videre – inn i 2023. 

Bilde
Logoen til Karrierefestivalen.