Nyheter og omtaler

Tema lenker

Det er mye som foregår på karriereveiledningsfeltet. Les ulike omtaler av rapporter, bøker, konferanser og intervjuer med sentrale personer.

Article tema
Nyheter og omtaler

På Utdanning.no finner du nå en samlet oversikt over nettbaserte kurs og utdanninger. Denne vil være nyttig for karriereveiledere i samtale med permitterte, arbeidsledige og andre veisøkere.

Article tema
Nyheter og omtaler

– Regjeringen vil lovfeste plikt for fylkeskommunene til å ha tilbud om gratis karriereveiledning, uttalte kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding i går.

Article tema
Nyheter og omtaler

Onsdag 22. april vart stortingsmeldinga Kompetansereformen "Lære hele livet" lagt fram. Meldinga har som mål at ingen skal gå ut på dato som følgje av manglande kompetanse.

Article tema
Nyheter og omtaler

Flere enn noen gang benytter seg av karrieresentrenes tilbud om individuell karriereveiledning, viser et nylig publisert notat fra Kompetanse Norge.

Article tema
Nyheter og omtaler

Søknadsfristen for videregående opplæring nærmer seg. Regjeringen har foreslått nye regler for lån og stipend for voksne, som kan være nyttige for karriereveiledere å vite om.

Article tema
Nyheter og omtaler

Norge har mangel på kvalifisert arbeidskraft og det er behov for at flere tar videreutdanning, konkluderer en fersk utredning fra Kompetansebehovsutvalget.

Article tema
Nyheter og omtaler

Behovet for karriereveiledning er større enn noen gang, i et stadig mer omskiftelig og komplekst arbeids- og samfunnsliv. Det viser publikasjonen «Investing in Career Guidance».

Article tema
Nyheter og omtaler

Kompetanse Norge har gjennomført en undersøkelse ett år etter at veisøker har vært til karriereveiledning. Undersøkelsen viser at veiledningen ofte bidrar til endringer i utdanning eller jobb.

Article tema
Nyheter og omtaler

Den nye læreplanen i faget utdanningsvalg beskrives som god, og bringer samtidig fram diskusjoner om vurdering og kompetansekrav i faget.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.