Mest leste saker i 2022

Article tema
Mest leste saker i 2022

Fikk du ikke med deg alle artiklene på Veilederforum i fjor? Nå har du mulighet til å lese de fem mest populære sakene.

  1. Utdanning betalt av Nav - en god mulighet

Nav kan tilby støtte til opplæringstiltak. Dette kan være arbeidsrettede kurs, fag- og yrkesopplæring eller høyere utdanning. Les om hvem som kan få utdanningsstøtte fra Nav og hvilke muligheter veisøkere kan ha.

  1. Kulturorientert karriereveiledning for flyktninger

Hva er det viktig å reflektere over i møte med veisøkere med flyktningbakgrunn? Kulturorientert veiledning (Culture-Infused Counselling, CIC) kan hjelpe karriereveiledere med å trekke inn kultur som ressurs i egen veiledningspraksis.

  1. Kan karriereveiledning bidra til å redusere barnefattigdom?

Karriereveiledning i Nav kan være et indirekte verktøy i bekjempelse av barnefattigdom. Det konkluderer Ingvild Muri Stabo i sin masteroppgave «Vi har ikke fattige barn. Vi har fattige foreldre». Den tidligere veilederen og nå avdelingslederen i Nav skriver om sosial rettferdighet, utenforskap og barnefattigdom.

  1. Meg i kontekst: Kunsten som utforskende metode

Veilederforum har fokus på karriereknappene og Gøril Hoel, rådgiver ved Blindern videregående skole, gir oss et bilde av hvordan ordparet «Meg i kontekst» kan utforskes og utfordres gjennom en kunstnerisk tilnærming.

  1. Jeg er et speil

– Mange av mine ukentlige samtaler dreier seg om å speile og bekrefte veisøker, skriver Adine Dørum. Hun ønsker å løfte fram betydningen av relasjonskompetanse og psykolog Carl Rogers betingelser for å skape tillit i relasjonen med veisøker.

Bilde
Bilde av en mobiltelefon der man ser kun hendene som taster på mobilen
Bildetekst
Foto: Colourbox