Nytt nettkurs: Karriereveiledning for det 21. århundre

Article tema
Nytt nettkurs: Karriereveiledning for det 21. århundre

Partnerorganisasjoner fra Tsjekkia, Slovakia, Polen og Norge har utviklet et gratis nettkurs for å bidra til karriereveilederens faglige utvikling.

Kurset Karriereveiledning for det 21. århundre inneholder praktiske casestudier og øvelser, og består av fire moduler:

  • å orientere seg i arbeidsmarkedet
  • din faglige utvikling
  • karriereundervisning
  • karriereveileder som agenter for endring

Kurset er gratis. Du kan gjennomføre det når du vil og du kan selv velge hvilke deler av kurset du vil ta.

– Kurset kan passe for alle som er nysgjerrige på karriereveiledningsfeltet, sier Torild Schulstok, førstelektor ved INN og prosjektkoordinator fra norsk side.

– For eksempel kan det være et fint første steg for å se om det skaper interesse. Det kan også passe for studenter, ledere, kolleger og andre som ikke jobber direkte med karriereveiledning, men jobber med noen som gjør det.

Lars Sandlie, høgskolelektor ved INN og bidragsyter til kurset, legger til at det også kan passe for alle som jobber i offentlig sektor.

– Kurset setter utdanning og arbeid inn i en historisk kontekst, men også en livskontekst, som hvordan strukturelle endringer i samfunnet påvirker livene våre inn mot utdanning og arbeid, forteller han.

Skaper rom for refleksjon og diskusjon

På INN har de allerede brukt kurset i undervisning med egne studenter.

– Det er en veldig fin ressurs å bruke på studiet. Kurset skaper rom for refleksjoner og diskusjoner som også ligger litt utenfor vår norske kontekst, forteller Sandlie.

Nettkurset springer ut fra et Erasmusprosjekt. Med bidragsytere fra fire forskjellige land er det ikke bare den norske konteksten som skinner gjennom, men også andre kulturer.

– For eksempel det å «brande» seg selv som karriereveileder. Det kan være litt unorsk å gjøre, å selge seg selv der ute. Men flere i Norge har sett på det og synes det er et interessant perspektiv, så kanskje har vi godt av det, sier Schulstok.

Samarbeid mellom forskjellige kulturer

Samarbeidet har til tider vært utfordrende og det har vært en bratt læringskurve, forteller bidragsyterne fra Norge.

– Vi har med oss noen forutsetninger, for eksempel at det her i Norge har blitt gjort noen løft i karriereveiledningen som ikke de andre landene har hatt, og med forskjellige utgangspunkt har det vært en lang prosess å få til en felles forståelse for hvem kurset er for, innhold og nivå. Vi måtte gå noen runder for å finne den felles forståelsen, forteller Sandlie.

– Samtidig har vi veldig godt av å jobbe med flerkulturelle prosjekter og det er verdifullt å kjenne folk som driver med faget i ulike land. Vi er populære samarbeidspartnere, og mange ser at det skjer mye på feltet i Norge, sier Schulstok, og avslutter;

– Nå er det bare å sette i gang å bruke det!

Bilde
Bilde av prosjektdeltakerne fra Tsjekkia, Slovakia, Polen og Norge.
Bildetekst
Prosjektgruppa (f.v.) med Andrea Csirke, Veronika Zibrinyiová, Ladislav Ostroha, Honza Složil , Tristram John Hooley, Lars Christian Sandlie, Marta Wrzosek, Urszula Leszczyńska og Torild Schulstok. Foto: Privat

Karriereveiledning for det 21. århundre

  • Kurset Karriereveiledning for det 21. århundre er laget for karriereveiledere, rådgivere, lærere og deg som studerer karriereveiledning.
  • Tilbys på engelsk, tsjekkisk, slovakisk, polsk og norsk.
  • Både karriereveiledere og fagpersoner har vært med på å lage kurset. Fra Norge er det høyskolen i Innlandet (INN) som har bidratt.
  • Kurset er gratis.
  • Her kan du få tilgang til kurset.