Arkiv

Article tema
Teori

Hvordan utvikler mennesker handlekraft? Og på hvilken måte kan karriereveiledning styrke veisøker i denne utviklingen? Anna Bilon-Piórko reflekterer over disse spørsmålene og oppfordrer oss til å tenke gjennom hvilken rolle karriereveiledning kan ha.

Article tema
Serier
Aktuell faglitteratur
Nyheter og omtaler

I mai kom papirutgaven av antologien The Oxford Handbook of Career Development. Boka er viet karriereveiledningsfaget og består av bidrag fra en rekke internasjonale forskere og skribenter. Les Ingrid Bårdsdatter Bakke, postdoktor ved Høgskolen i Innlandet, sin anmeldelse av boka. 

Article tema
Nyheter og omtaler

På NOKUTs webinarer kan du lære mer om alt fra konkrete fagutdanninger, til hvordan NOKUT kan være en ressurs for deg som veileder brukere med utenlandsk kompetanse. NOKUT har også laget et nytt tilbud: digitale veiledningsrom.

Article tema
Praksis

Fire personer i minuttet får jobb gjennom LinkedIn, ifølge LinkedIns offisielle statistikk. Alisa T. Jensen forteller om de mulighetene nettverket gir for karriereutvikling, og belyser veilederens viktige rolle i denne prosessen.

Article tema
Nyheter og omtaler

Navs omverdensanalyse presenterer trender i samfunnsutviklingen på arbeids- og velferdsområdet i Norge, og kan være nyttig for alle karriereveiledere som ønsker å holde seg oppdatert på behov og etterspørsel i arbeidslivet.

Article tema
Serier
Min kompetansereise

Bli kjend med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg og deira kompetanse i Mi kompetansereise. I september møter du Frida Natland ved Karrieresenteret i Trøndelag.

Article tema
Ulike målgrupper

I Norge har fengsler på Ringerike og i Halden tatt i bruk karriereveiledningsplakater som del av et prosjekt der målet er mer helhetlig karriereveiledning. Plakatene, som er et resultat av kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom flere nordiske land, kan brukes av både ansatte og innsatte.

Article tema
Serier
Etikkstafetten

Når veisøker viser motstand mot veiledningen, kan det virke vanskelig å gjennomføre en god prosess. Er det da lurt å gi motstanden plass i veiledningen, og er det en måte å ivareta veisøker?

Article tema
Metode og verktøy

Metaforer er en naturlig del av veiledningssamtaler og representerer en kompleks form for refleksjon. Metaforen har en viktig rolle i veiledning og læring, likevel kan det være interessant å se på hvordan verbale metaforer kan inngå som et virksomt element i veiledning.

Article tema
Serier
Min kompetansereise

Veilederforum.no har utvikla ein ny serie som følger opp serien Månadens rettleiar: Mi kompetansereise. Bli kjend med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg og deira kompetanse. Møt Ole Nicolay Høivik frå Veiledningssenteret Follo i Mi kompetansereise i august.

Article tema
Nyheter og omtaler

EPALE er EU-kommisjonens plattform for alle som jobbar med vaksne si læring. Vi håper at den norske språkversjonen kan bidra til å skape ein levande plattform med mange engasjerte brukarar.