Arkiv

Article tema
Nyheter og omtaler

Omtrent 400 deltagere fikk en grundig innføring i Nasjonalt kvalitetsrammeverk og nettstedet Kvalitet i karriereveiledning. – Vi ønsker at fagpersoner skal få lyst til å ta rammeverket i bruk, sier Tonje Gravås, fungerende seksjonsleder i Kompetanse Norge.

Article tema
Praksis

En stor interesse for veiledningsfeltet og en stillingsannonse hun ikke klarte å legge fra seg, førte til et karriereskifte for Magdalena Fosshaug. Les hvordan de nasjonale kompetansestandardene var til hjelp i overgangen og til å få bedre innsikt i egen kompetanse og utvikling.

Article tema
Metode og verktøy

Les korleis undervisning i forklaringsmodellane rundt toleransevindauga og den tredelte hjernen kan nyttast inn i karriererettleiinga – med vellukka resultat.

Article tema
Nyheter og omtaler

Karrierebegrepet kan være vanskelig å bruke, men doktorand Ingrid Bårdsdatter Bakke anbefaler å kna det og gi begrepet en felles forståelse. – Slik kan vi utvide perspektivet på utdanningsvalg, sier hun.

Article tema
Serier
Månedens veileder

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum.no presenterer en ny veileder hver måned. Denne gangen er det Hege Kne Moen fra Reko arbeid og karriere AS.

Article tema
Serier
Etikkstafetten

Nasjonalt kvalitetsrammeverk set etikk på agendaen, og med ei ny runde etikkstafett ynskjer Veilederforum.no å bidra til etisk refleksjon. Korleis møte vegsøkar med respekt i digital rettleiing og refleksjon over eiga praksis er tema i denne teksten.

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

På karriereseminaret «Veien videre» ved Bjørknes Høyskole forteller tidligere studenter om sine karrierevalg og erfaringer. Les om hvordan rollemodellers historier kan være et verdifullt bidrag til studenters karrierelæring.

Article tema
Nyheter og omtaler

Avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder fra Kompetanse Norge gjester podkasten for å snakke om det å velge feil studium, og valg som ikke nødvendigvis er «feil». 

Article tema
Praksis

Våren er høysesong for å velge utdanning. Hvert år søker tusenvis plass i høyere utdanning, og mulighetene er mange. Studiene skriver seg inn i deres planer for fremtiden og livet, men litt for mange tror at livet følger én plan, som perler på en snor.

Article tema
Serier
Aktuell faglitteratur

Denne fagantologien handler om arbeiderklassen i dagens Norge, og kan være nyttig for karriereveiledere som ønsker å øke sin kompetanse om det norske arbeidslivet. Les intervju med redaktør Jørn Ljunggren her.

Article tema
Praksis

I september i fjor lanserte vi i Kompetanse Norge Karriereveiledning.no, en ny, gratis karriereveiledningstjeneste på nett. Med de rette folka på laget og et nasjonalt kvalitetsrammeverk i ryggen har vi et solid grunnlag for å fortsette arbeidet med å gi veisøkere en god tjeneste.