Arkiv

Article tema
Teori

Spørsmålet om hva som påvirker enkeltmenneskers evne til å handle og opplevelse av handlekraft, er helt i kjernen av karriereutviklingsteori og -praksis. Postdoktor Sanna Toiviainen diskuterer i denne artikkelen hvordan handlingsevne (agency) kan forstås sett i lys av samhandling (co-agency).

Article tema
Metode og verktøy

Med det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning er det et økt fokus på læring i veiledningen. Ingunn Schumacher Carling ser på hvordan pedagogiske modeller kan være til nytte for karriereveilederen når det gjelder å skreddersy gode karrierelæringsaktiviteter for veisøker.

Article tema
Teori

Hva vil det si å lære?Hvordan lærer mennesker? Og hvordan kan vi måle det vi har lært? Prinsippene som ligger til grunn for læring, vil også påvirke karrierelæring. Kan kunnskap om ulike læringssyn og læringsutbytte styrke kvaliteten i karrierelæring?

Article tema
Ulike målgrupper
Andre

Innenfor opplæring i kriminalomsorgen møter vi personer uten kompetanse fra utdanning og arbeidsliv. Mange av dem er ikke en gang kjent med hvilke muligheter og rettigheter de har. Karriereveiledning i kriminalomsorgen er viktig både for individ og samfunn.

Article tema
Nyheter og omtaler

Påmeldinga til Nasjonal karriererettleiingskonferanse er open! Konferansen blir arrangert på Scandic Oslo Airport Gardermoen 6.–7. november. Det vil vere mogleg å delta både fysisk og digitalt.

Article tema
Praksis

Karriereveileder Cathrine Holje reflekterer rundt betydningen og utbyttet av å veilede i gruppe, og gir sine 10 beste tips til deg som vil starte med gruppeveiledning.

Article tema
Serier
Podkast

Karriererettleiarar møter mange forskjellige menneske som står i større eller mindre livskriser, og det er uunngåeleg at nokre av desse meir inn på deg som rettleier enn andre. Veilederforum-podden har møtt doktor Emma Bolger til samtale om korleis vi kan møte vegsøkjarar på ein inkluderande måte.