Arkiv

Article tema
Nyheter og omtaler

Det nye verktøyet Etikkort er lansert! Dette er et av flere verktøy utviklet som en del av Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning til bruk i kvalitetsarbeidet.

Article tema
Praksis

Hva kan vi lære av å utforske historiene til de som har levd før oss? Gjennom å dele denne personlige historien, ønsker førstelektor Torild Schulstok å sette søkelys på betydningen av å dokumentere livsfortellinger.     

Article tema
Nyheter og omtaler

Selvevalueringsverktøyet Min kompetanse er lansert, som det første av flere verktøy som nå utvikles til bruk i kvalitetsarbeidet. Verktøyet er laget med utgangspunkt i kompetansestandardene i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

Article tema
Serier
Månedens veileder

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gangen er det Mahnaz Moayeri fra Tynset ungdomsskole. 

Article tema
Serier
Fagprofilen

Hun har vært med på å tråkke opp løypa for karriereveiledningsfeltet i Norge. Les intervjuet med Gry Okan!

Article tema
Serier
Gjesteblogger

De siste ukene har vi på karrieresenteret sett på hvilke kurs vi skal tilby studentene til våren.  Hvilke ord kan vi bruke for å formidle karrierekompetanse til nye studenter? Det hele kokte ned til karrierebegrepet og hva de ferske studentene oppfatter når vi skriver «karriere».  

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

Dette er en solskinnshistorie om en student som med små steg klarte å overvinne presentasjonsangsten og gå i gang med studier. 

Article tema
Nyheter og omtaler

Flere fylker jobber med alternativ informasjon til elever på 9. og 10. trinn når utdanningsmesser, hospitering og informasjonsmøter for foreldre faller bort.

Article tema
Serier
Studentstemmer

Tenk deg en arbeidshverdag der din hovedoppgave er å bistå mennesker i opp- og nedturer i søken etter ny jobb, og så vet du ikke om du selv har jobb om 14 dager.  

Article tema
Nyheter og omtaler

Bli med på å gjøre nettstedet Kvalitet i karriereveiledning bedre!