Arkiv

Article tema
Nyheter og omtaler

Flere enn noen gang benytter seg av karrieresentrenes tilbud om individuell karriereveiledning, viser et nylig publisert notat fra Kompetanse Norge.

Article tema
Serier
Månedens veileder

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gang er det Nils Brodersen fra Spir Oslo.

Article tema
Praksis

Korona-pandemien har ført til at mange plutselig har måttet tenke fort, nytt, og digitalt. Rundt omkring sitter nå folk på hjemmekontor, skolene underviser på nett og karrieresentrene tilbyr kun veiledning digitalt og via telefon.

Article tema
Serier
Aktuell faglitteratur

Denne nye fagboka presenterer hvordan veiledere kan legge til rette for karrierelæring. Boka henvender seg til alle som veileder om utdanning, jobb og karriere.

Article tema
Serier
Månedens veileder

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gang er det Tobias Hofsøy fra selskapet Sammen for livet.

Article tema
Nyheter og omtaler

Søknadsfristen for videregående opplæring nærmer seg. Regjeringen har foreslått nye regler for lån og stipend for voksne, som kan være nyttige for karriereveiledere å vite om.