Arkiv

Article tema
Praksis

Karriere Oslo har laget en serie med mikrokurs (webinarer) for ukrainske flyktninger med jobb- og utdanningsrelaterte tema. Mikrokursene har fått gode tilbakemeldinger, og de bidrar også til å gjøre veiledningen mer effektiv, forteller karriereveilederne som står bak.

Article tema
Praksis

Viken og Innlandet fylkeskommuner inviterte i vår alle som jobber med karriereveiledning i de to fylkene til fagdag med utgangspunkt i det grønne skiftet. Målet var å utforske hvilken rolle karriereveiledning kan ha på veien mot et mer bærekraftig samfunn. 

Article tema
Praksis

Utdanning.no lanserer jamleg nye tenester, og jobbar stadig med å samle informasjon og gjere utdannings – og yrkesval enklare og meir oversiktlege for brukarane, uansett bakgrunnen deira.

Article tema
Serier
Podkast

I møte med veisøkere vil karriereveiledere kunne kjenne på ulike erfaringer og opplevelser fra eget liv, men har karriereveileders følelser en plass i veiledningssamtalen? Kan du være en profesjonell karriereveileder som både ivaretar veisøker og deg selv uten god emosjonell kompetanse?  

Article tema
Praksis

Ønsker du å få et enda bedre grunnlag når du veileder om utdanning i utlandet? Da kan du ta nettkurset i mobilitetsveiledning som er utviklet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).  

Article tema
Praksis

Karriereveiledere over hele verden benytter i økende grad FNs bærekraftsmål som utgangspunkt og inspirasjon i egen praksis. Denne artikkelen gir en oversikt over målene, og utforsker hva de vil kunne bety for karriereveiledere og karrieretjenester.

Article tema
Serier
Møt en veileder

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Denne gangen møter du Nicolai J. Botten ved Nav Hundvåg og Storhaug. 

Article tema
Ulike målgrupper
Andre

Hvordan kan du best håndtere og støtte veisøkere som er i krevende livssituasjoner og som kan ha utfordringer knyttet til psykisk helse i karriereveiledningssamtaler? Denne artikkelen utforsker rollen karriereveiledere kan spille i å støtte sårbare ungdommer og voksne.