Arkiv

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

Monica Martinsen, fagveileder ved avdelingen Spir Søm og Redesign, tar imot deltakere med ulik bakgrunn og behov. Sammen jobber de med kreative løsninger, gjenbruk, ombruk og redesign. Interessen for søm er i fokus, og gjennom håndverket utvikles både mestring og fine produkter. 

Article tema
Elever
Studenter

En ny OECD-rapport beskriver hvordan karriereveiledning og karrierelæring kan virke utjevnende på sosiale forskjeller. Blant annet forebygge skjev rekruttering til utdanninger og yrker basert på foreldres bakgrunn. 

Article tema
Ulike målgrupper
Andre

Det å ha muligheten til å delta i arbeidslivet er viktig, og det er stor enighet om at alle som kan og vil, skal kunne delta. Å finne sin «hylle» i arbeidslivet kan være krevende for oss alle, men særlig for personer med utviklingshemming eller andre former for lærevansker. 

Article tema
Nyheter og omtaler

21. mai 2024 arrangerer NICEC et møte til minne om professor Ronald Sultana, University of Malta, som døde fredag 24. november 2023. Sultana var en sentral fagperson i karriereveiledningsfeltet. I denne artikkelen reflekterer hans venner og kollegaer, Rie Thomsen og Tristram Hooley, over hans liv og arven etter ham.

Article tema
Praksis

Kvar på sin kant jobba NAV og fylkeskommunen med personar som befann seg utanfor arbeidsmarknaden. No har dei starta eit samarbeidsprosjekt om fagopplæring, der vaksne elevar blir følgde opp tett av faglærarar og jobbspesialistar.

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

Uten digitale ferdigheter og erfaringer kan muligheter i jobbsøkerprosessen oppleves som en jungel det kan være vanskelig å både navigere og finne sin plass i. Line Saksvik forteller hvordan NAV-tiltaket Arbeid med støtte kan være en hjelp for seniorer i prosessen med å finne en ny jobb. 

Article tema
Praksis

Hvordan kan kunstig intelligens brukes til å gi flyktninger kultursensitiv karriereundervisning og livsmestringsundervisning på morsmål? 

Article tema
Podkast

Har omgrepet «kall» noko med karriererettleiing å gjere? Kva er det som bidreg til å skape eit kall i eit individ? Kva tyding har eit opplevt kall for kjensla av meining i karriereval? 

Article tema
Podkast

Målet med karriererettleiing blir definert i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriererettleiing som at menneske blir betre i stand til å handtere overgangar, og til å ta meiningsfulle val knytt til utdanning, læring og arbeid gjennom livet. Men korleis veit vi at noko gjev meining? 

Article tema
Praksis

Hvordan kan transspråking i undervisning og karrierelæring bidra til at elever med andre morsmål enn norsk kan oppleve å bli inkludert i sosiale fellesskap i skolesamfunnet?