Arkiv

Article tema
Teori

Vi kan ikke basere karrierene våre på økonomisk vekst i det uendelige. Jorden er et lukket system med en gitt mengde ressurser og begrenset evne til å håndtere avfall. Det er viktig å tenke gjennom hvordan vi kan finne en ny likevekt for bærekraftig utvikling.

Article tema
Flyktninger
Praksis

Hvordan kan karriereknappene skape refleksjon i gruppeveiledning? Sidar Kartal forteller om sine erfaringer med veiledning av ukrainske flyktninger, og hvordan han bruker egen flyktningbakgrunn aktivt inn i gruppeveiledning.

Article tema
Nyheter og omtaler

Det er ett av funnene som går fram av to ferske rapporter om voksne og unges utdannings- og yrkesvalg. Rapportene er laget av Opinion på oppdrag av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Article tema
Praksis

Ved utgivelsen av den siste rapporten fra FNs klimapanel beskrev FNs generalsekretær, Antonio Guterres, rapporten som «… en oppfordring til rask iverksetting av klimatiltak i stor skala i alle land og alle sektorer, over alle tidsrammer. Vår verden trenger klimatiltak på alle fronter: alt, overalt og på én gang.»

Article tema
Aktuell faglitteratur

I denne boken forteller Rie Thomsen om forskjellige forståelser av begrepet karriere til et bredt publikum. Boken er på dansk. Den inngår i Aarhus Universitetsforlags serie Tænkepauser, som er lettleste tekster om kultur, historie, politikk, og mye mer – skrevet av forskere på området. 

Article tema
Elever
Praksis

Hvordan kan de fylkeskommunale karrieresentrene være en ressurs for skolene i det viktige arbeidet med å styrke kvaliteten i skolens karriereveiledning gjennom arbeid i regionale rådgivernettverk?

Article tema
Nyheter og omtaler

Unge funksjonshemmede har utviklet en veileder med tips til hvordan du kan veilede elever som har funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom på eninkluderende måte. Veilederen retter seg mot utdannings- og yrkesrådgivere i videregående skole, men er også nyttig for andre karriereveiledere.

Article tema
Praksis

Hvordan lykkes med det grønne skiftet? Tine Mette Falck, prosjektleder for grønne næringer i NAV Agder, belyser viktigheten av å jobbe tettere sammen og øke satsningen inn mot ny grønn industri.

Article tema
Serier
Studentstemmer

Hvordan kan flerkulturell kompetanse hos karriereveiledere styrke kvaliteten på karriereveiledning av flyktninger? Lisa Sveen Larsen drøfter sentrale funn fra sin masteroppgave om karriereveiledning for integrering.

Article tema
Serier
Møt en veileder

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Denne gangen møter du Mette Eines i Karriere Innlandet.