Arkiv

Article tema
Aktuell faglitteratur

I denne boken forteller Rie Thomsen om forskjellige forståelser av begrepet karriere til et bredt publikum. Boken er på dansk. Den inngår i Aarhus Universitetsforlags serie Tænkepauser, som er lettleste tekster om kultur, historie, politikk, og mye mer – skrevet av forskere på området. 

Article tema
Elever
Praksis

Hvordan kan de fylkeskommunale karrieresentrene være en ressurs for skolene i det viktige arbeidet med å styrke kvaliteten i skolens karriereveiledning gjennom arbeid i regionale rådgivernettverk?

Article tema
Nyheter og omtaler

Unge funksjonshemmede har utviklet en veileder med tips til hvordan du kan veilede elever som har funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom på en inkluderende måte. Veilederen retter seg mot utdannings- og yrkesrådgivere i videregående skole, men er også nyttig for andre karriereveiledere. 

Article tema
Praksis

Hvordan lykkes med det grønne skiftet? Tine Mette Falck, prosjektleder for grønne næringer i NAV Agder, belyser viktigheten av å jobbe tettere sammen og øke satsningen inn mot ny grønn industri.

Article tema
Serier
Studentstemmer

Hvordan kan flerkulturell kompetanse hos karriereveiledere styrke kvaliteten på karriereveiledning av flyktninger? Lisa Sveen Larsen drøfter sentrale funn fra sin masteroppgave om karriereveiledning for integrering.

Article tema
Serier
Møt en veileder

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Denne gangen møter du Mette Eines i Karriere Innlandet. 

Article tema
Praksis

Hvordan kan du som karriereveileder ivareta deg selv når mandatet i rollen er å hjelpe den som kommer til veiledning? Kollegaveiledning kan bidra til å reflektere over egen praksis og styrke profesjonaliteten i tjenestene.

Article tema
Nyheter og omtaler

Sett av 21. - 25. august kl. 8.30 - 9.00 i kalenderen din nå, og bli med på den nasjonale digitale Karrierefestivalen som er skapt for, av og med de som jobber med karriereveiledning.

Article tema
Praksis

Anstendig arbeid er et internasjonalt anliggende, som kan ha omfattende konsekvenser for hvordan karriereveiledere utfører arbeidet sitt. Anstendig arbeid er et konsept som kan påvirke hva veisøkere lærer i møtet med karriereveiledning, og hvilke grep de deretter tar som et resultat av dette møtet.

Article tema
Praksis

Her får du et gjensyn med de mest leste sakene som er publisert på Veilederforum.no så langt i 2023.