Arkiv

Article tema
Serier
Månedens veileder

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gangen er det Jørgen T. Fjørtoft fra NTG i Bodø.

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

Veisøkerens CV kan være med på å utvikle, utfordre og øke veisøkerens karrierekompetanse og være et godt verktøy i karriereveiledningen.

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

Hvordan kan vi som karriereveiledere være med på å snu negative tanker og manglende mestringsfølelse hos veisøkere?

Article tema
Serier
Månedens veileder

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gangen er det Kiya Ahmed fra Karriereveiledning.no. 

Article tema
Ulike målgrupper
Elever
Fagfordypning

Siden 2017, «yrkesfagenes år», har et team av lærlinger og unge fagarbeidere gjestet ungdomsskoler for å informere om yrkesfag. I år har etterspørselen etter informasjon fra rollemodeller vært ekstra stor. 

Article tema
Ulike målgrupper

Fem syriske flyktningers forventninger til klare svar og tilpassede karriereplaner førte til skuffelse. Cathrine Bjordal har kartlagt flyktningenes erfaringer med karriereveiledning i arbeidet med sin masteroppgave.

Article tema
Serier
Månedens veileder

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gangen er det Hans Christian Horgen fra Nav Nordre Follo. 

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

Kompetanser som har overføringsverdi fra idretten til studier, handler om å være dedikert, strukturert og god til å planlegge. Har vi med andre ord noe å lære fra idretten når det gjelder å utvikle karrierekompetanse?