Arkiv

Article tema
Ulike målgrupper
Elever
Praksis

I Vestre Viken jobber fire videregående skoler med å videreutvikle karriereveiledningstilbudene til elevene sine. Skolene har fått prosjektmidler fra partnerskap for karriereveiledning i fylkeskommunen. Anne Holm-Nordhagen, som er representant i partnerskapet, forteller fra utviklingsprosjektene og reflekterer over erfaringene så langt.

Article tema
Metode og verktøy

Å jobbe med mennesker kan være krevende. De verktøyene som finnes i Arbeidsmiljøportalen, kan være et nyttig verktøy for deg som jobber som karriereveileder, til å ta bevisste valg og håndtere emosjonelle krav på en god måte.

Article tema
Ulike målgrupper
Andre

I en samisk kontekst er reindrift en tradisjonsrik næring og for mange forbundet med kultur, livsstil, identitet og tilhørighet. I møte med storsamfunnet og dets krav til moderne bærekraftig næringsvirksomhet, gjøres det utfordrende og spenningsfylte karriere-refleksjoner.

Article tema
Nyheter og omtaler

Kjenner du til korleis du kan bruke Jobbkompasset, Vegen til fagbrev og dei andre verktøya på Utdanning.no? 6.-10. februar arrangerer Utdanning.no ulike webinarar for rådgjevarar og karriererettleiarar.

Article tema
Praksis

Veilederforum.no set fokus på karriereknappane. Under knappen Val og tilfeldigheit reflekterer Turid Oddny Mølmesdal over kva val studie- og karriererettleiingstenesta har tatt for å møte studentane og styrke valkompetansen deira, og ikkje minst kva styrke det er i å ha eit tett tverrfagleg samarbeid.

Article tema
Nyheter og omtaler

Verktøyet Vår kvalitet er nå kome i tre ulike sektorversjonar; karrieresenter, skule og tiltaksarrangør. Målet med verktøyet er å gi støtte og inspirasjon i arbeidet med kvalitetsutvikling.

Article tema
Serier
Karriereveiledning Norge rundt

To år har gått siden Integreringsloven trådte i kraft. Veilederforum har tatt en prat med Veiledningssenteret Asker og Bærum og Flyktningkontoret i Bærum om organiseringen. – Jeg vil si det er et vellykket samarbeid som har gått ganske smooth, sier karriereveileder Clare Seville ved Veiledningssentret.

Article tema
Nyheter og omtaler

Fikk du ikke med deg alle artiklene på Veilederforum i fjor? Nå har du mulighet til å lese de fem mest populære sakene.

Article tema
Serier
Min kompetansereise

Møt Marit Overrein og Tomas Iversen frå Karriereveiledning.no, og bli kjend med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg og deira kompetanse i Mi kompetansereise. 

Article tema
Nyheter og omtaler

Teknologirådet skal i samarbeid med eit polsk universitet og forskingsnettverk lage eit digitalt verktøy for å utforske arbeidsmarknaden i framtida og framtidig karriereløp. Sjølv om me ikkje kan føreseia framtida, kan me utforske ho, skriv Remigiusz Mazur på Epales blogg.