Arkiv

Article tema
Nyheter og omtaler

For første gang kan ferdig utdanna lærarar søka opptak til emnet utdanningsval. – Lærarar treng å oppdage kva dette faget kan vere og kva tyding det kan ha i livet til unge menneske,  seier faglærar Petra Røise ved Universitetet i Søraust-Noreg.

Article tema
Serier
Min kompetansereise

Møt Linn Buhaug Solbakken ved Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, og bli kjend med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg og deira kompetanse i Mi kompetansereise. 

Article tema
Ulike målgrupper
Elever

Hvordan kan lærerutdanningen styrke faget utdanningsvalg? Åshild Berg-Brekkhus og Oda Notevarp Paulsen fra Høgskolen på Vestlandet foreslår flere tiltak for å styrke faget og gjøre det mer synlig og interessant for lærerstudenter.

Article tema
Serier
Karriereveiledning Norge rundt

I Trøndelag samarbeider Nav, Karrieresenteret, Fylkeskommunen og bedrifter om å få unge ut i jobb gjennom Trøndelagsmodellen.

Article tema
Nyheter og omtaler

Ein ny ressurs i karrierekompetanse for rettleiarar i introduksjonsprogrammet er lansert. Ei arbeidsgruppe med deltakarar frå fleire kommunar og fylkesvise karrieresenter har utvikla ressursen så dei som rettleier deltakarane i karrierekompetanse er godt rusta til det.

Article tema
Serier
Etikkstafetten

Som karriereveileder må du forholde deg til de læringsmulighetene som finnes for veisøkere når det gjelder utdanningstilbud og arbeidsmarked. Dette landskapet, eller systemet, er i stadig endring og styres av politikk, bevilgninger, dagsorden og trender.

Article tema
Nyheter og omtaler

Tirsdag 15. februar åpnet karrieresenteret UiB Ferd, et nytt karrieresenter for yngre forskere ved Universitetet i Bergen (UiB).

Article tema
Teori

Hvordan kan faktorer som påvirker den enkeltes beslutningsprosesser, som endring, tilfeldigheter og kompleksitet, bli forstått og praktisk drøftet i karriereveiledning? Dr. Anouk J. Albien presenterer hvordan «Chaos Theory of Careers» kan tjene som et teoretisk og praktisk bidrag i karriereveiledning.

Article tema
Serier
Karriereveiledning Norge rundt

Firdamodellen kombinerer kvalitetsrammeverket sine karriereknappar og livsmeistringsfokus på Firda vidaregåande skule. Men korleis utviklar skulen modellen? Bli med inn i arbeidet bak Firdamodellen, og lær av deira erfaringar.

Article tema
Nyheter og omtaler

40 prosent angrar på studievalet, og unge synest det er vanskeleg å velje riktig utdanning. Det skriv Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse, som har kartlagt haldningar til utdanning og yrkesval hos vaksne og unge.