Arkiv

Article tema
Praksis

Utdanning.no lanserer jamleg nye tenester, og jobbar stadig med å samle informasjon og gjere utdannings – og yrkesval enklare og meir oversiktlege for brukarane, uansett bakgrunnen deira.

Article tema
Serier
Podkast

I møte med veisøkere vil karriereveiledere kunne kjenne på ulike erfaringer og opplevelser fra eget liv, men har karriereveileders følelser en plass i veiledningssamtalen? Kan du være en profesjonell karriereveileder som både ivaretar veisøker og deg selv uten god emosjonell kompetanse? 

Article tema
Praksis

Ønsker du å få et enda bedre grunnlag når du veileder om utdanning i utlandet? Da kan du ta nettkurset i mobilitetsveiledning som er utviklet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).  

Article tema
Praksis

Karriereveiledere over hele verden benytter i økende grad FNs bærekraftsmål som utgangspunkt og inspirasjon i egen praksis. Denne artikkelen gir en oversikt over målene, og utforsker hva de vil kunne bety for karriereveiledere og karrieretjenester.

Article tema
Serier
Møt en veileder

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Denne gangen møter du Nicolai J. Botten ved Nav Hundvåg og Storhaug. 

Article tema
Ulike målgrupper
Andre

Hvordan kan du best håndtere og støtte veisøkere som er i krevende livssituasjoner og som kan ha utfordringer knyttet til psykisk helse i karriereveiledningssamtaler? Denne artikkelen utforsker rollen karriereveiledere kan spille i å støtte sårbare ungdommer og voksne.

Article tema
Podkast

Må veisøkeren og karriereveileder ha samme forståelse av hva karriere er? Og hvordan kan karriereveiledere snakke om karriere slik at kolleger i skolen eller høyere utdanning får lyst til å integrere karrierelæring i sin undervisning? Ingrid Bårdsdatter Bakke har noen mulige svar.

Article tema
Nyheter og omtaler

En ny rapport laget på oppdrag av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) viser at 75 prosent av studentene ved universitet og høgskoler har et tilbud om karriereveiledning. Det er omtrent samme andel som i 2014.