Arkiv

Article tema
Podkast

Har omgrepet «kall» noko med karriererettleiing å gjere? Kva er det som bidreg til å skape eit kall i eit individ? Kva tyding har eit opplevt kall for kjensla av meining i karriereval? 

Article tema
Podkast

Målet med karriererettleiing blir definert i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriererettleiing som at menneske blir betre i stand til å handtere overgangar, og til å ta meiningsfulle val knytt til utdanning, læring og arbeid gjennom livet. Men korleis veit vi at noko gjev meining? 

Article tema
Praksis

Hvordan kan transspråking i undervisning og karrierelæring bidra til at elever med andre morsmål enn norsk kan oppleve å bli inkludert i sosiale fellesskap i skolesamfunnet?

Article tema
Nyheter og omtaler

Forskarar frå Fafo har utarbeidd forslag til seks gode grep som kan forbetre karriererettleiinga for nykomne flyktningar. Dei seks grepa er mellom anna basert på innspel frå programrådgivarar i kommunane og tilsette i karrieresentra.

Article tema
Aktuell faglitteratur

Inger Marie Bakke, Ingrid Bårdsdatter Bakke og Torild Schulstok er redaktører for en ny antologi som tar for seg ulike sider ved profesjonalisering av karriereveilederrollen i Norge.

Article tema
Praksis

Viss du har ei funksjonsnedsetting, har du òg erfaring med å løyse utfordringar og overkomme motstand. Dette er viktig tilleggskompetanse som ein funksjonsnedsett vegsøkjar bør bli bevisstgjort på, seier Tor Andreas Bremnes, dagleg leiar i rekrutteringsverksemda InClue. 

Article tema
Praksis

Trenger karriereveiledere noen spesiell kompetanse på seksuelt mangfold og kjønnsidentitet? Vi har spurt karriereveileder Robin Vikaune Ciovina, Marthe Holmedal Øvrum i Rosa kompetanse og Elin Stillingen, som for noen år siden kom ut som kvinne. 

Article tema
Nyheter og omtaler

Karriereveiledere og ledere har nå fått et helt nytt kvalitetslaboratorium fylt med ressurser som skal inspirere til fokus på kvalitet i karriereveiledningstjenestene i Norge.

Article tema
Praksis

Siden 2017 har Karriereenheten i Oslo hatt en mentorordning for nye rådgivere. Det er fint å ha noen å spørre hvis du lurer på noe eller trenger en sparringpartner, synes Martin Hagen, nyansatt rådgiver ved Vollebekk skole.