Arkiv

Article tema
Serier
Etikkstafetten

Når veisøker viser motstand mot veiledningen, kan det virke vanskelig å gjennomføre en god prosess. Er det da lurt å gi motstanden plass i veiledningen, og er det en måte å ivareta veisøker?

Article tema
Metode og verktøy

Metaforer er en naturlig del av veiledningssamtaler og representerer en kompleks form for refleksjon. Metaforen har en viktig rolle i veiledning og læring, likevel kan det være interessant å se på hvordan verbale metaforer kan inngå som et virksomt element i veiledning.

Article tema
Serier
Min kompetansereise

Veilederforum.no har utvikla ein ny serie som følger opp serien Månadens rettleiar: Mi kompetansereise. Bli kjend med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg og deira kompetanse. Møt Ole Nicolay Høivik frå Veiledningssenteret Follo i Mi kompetansereise i august.

Article tema
Nyheter og omtaler

EPALE er EU-kommisjonens plattform for alle som jobbar med vaksne si læring. Vi håper at den norske språkversjonen kan bidra til å skape ein levande plattform med mange engasjerte brukarar.

Article tema
Studentstemmer

Ikke alle veiledninger foregår strukturert og kontrollert på et kontor. Marte Henriksen reflekterer rundt improvisasjon i veiledning, som en del av masterstudiet Karriereveiledning ved Høgskolen i Innlandet.

Article tema
Nyheter og omtaler

På Nasjonal karriereveiledningskonferanse 27.-28. oktober, vil det i tillegg til mange inspirerende og lærerike foredrag bli arrangert TeachMeet.

Article tema
Praksis

Karriereveiledning som hele skolens oppgave – hvordan ser det ut i praksis? I samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge har Røyken videregående skole undersøkt dette. I denne artikkelen deler vi erfaringer fra et forsøk på å operasjonalisere en visjon.

Article tema
Nyheter og omtaler

Påmeldingen til Nasjonal karriereveiledningskonferanse er åpen! Konferansen arrangeres på Scandic Oslo Airport Gardermoen 27.-28 oktober. Det vil være mulig å delta både fysisk og digitalt.

Article tema
Nyheter og omtaler

Her får du et gjensyn med de mest leste sakene på Veilederforum.no så langt i 2021.

Article tema
Nyheter og omtaler

Trenger du litt faglig påfyll i ferien? Her er tips til ulike podkaster du kan kose deg med og lære av i sommer.