Arkiv

Article tema
Praksis

Den tydeligste indikatoren på kvalitet i karriereveiledning ligger i hvordan vi møter den enkelte. Her er etiske retningslinjer en gullstandard. 

Article tema
Serier
Fagprofilen

Peter Plant har jobbet med karriereveiledning i en mannsalder og har blitt et kjent og kjært navn for både karriereveiledere, forskere og studenter. 1. september pensjonerte han seg, men det betyr langt fra slutten på karrieren.  

Article tema
Praksis

Å veilede ansatte i bedrifter som nedbemanner innebærer å gi de ansatte nyttige verktøy og metoder til å styrke jobbsøkerkompetansen og evnen til å omstille seg.  

Article tema
Ulike målgrupper
Elever

Å få fleire jenter til å velje yrkesfag krev meir enn å gjennomføre prøveprosjekt. Arbeidet må inn i rutinane og krev større politisk støtte.

Article tema
Serier
Gjesteblogger

Det siste halve året har jeg fått prøve noe nytt. Jeg har veiledet, holdt kurs og deltatt på møter digitalt. På tross av positive overraskelser, ny læring og innsikt, er det opplevelsen av meg selv som klein og sosialt usikker som sitter sterkest igjen.  
 

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

Tenk deg at du opplever at synet endrer seg, og du får beskjed om at du har en alvorlig sykdom som kan innebære at du blir blind. Hvordan hadde du reagert? Dette var tilfellet for Anders.

Article tema
Serier
Månedens veileder

Bli kjent med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg. Veilederforum presenterer ein ny rettleiar kvar månad. Denne gong er det Jarle Flo frå Sogndal vidaregåande skule.

Article tema
Nyheter og omtaler

Tristram Hooley underviser masterstudentane på karriererettleiingsstudiet på Høgskulen i Innlandet (INN) i karriererettleiingsteori. På grunn av koronasituasjonen må forelesningane haldast digitalt dette semesteret.

Article tema
Serier
Aktuell faglitteratur

Denne nye arbeidsboken i faget utdanningsvalg fokuserer på karrierekompetanse og karrierelæring, og gir en verktøykasse til deg som underviser i utdanningsvalg. Den er også relevant i andre sammenhenger hvor karriereveiledning og karrierelæring er sentralt.

Article tema
Nyheter og omtaler

På karriererettleiing.no kan vegsøkarar ringe eller chatte med karriererettleiarar heilt anonymt.