Nytt karrieresenter for yngre forskere

Article tema
Nytt karrieresenter for yngre forskere

Tirsdag 15. februar åpnet karrieresenteret UiB Ferd, et nytt karrieresenter for yngre forskere ved Universitetet i Bergen (UiB).

Karrieresenteret UiB Ferd skal støtte yngre forskere med økt karrierekompetanse, samt akademisk kompetanse og utvikling av etterspurte ferdigheter i og utenfor akademia. Her tilbyr de ulike kurs, selvhjelpsverktøy og karrieresamtaler. På nettsiden samles informasjon om opplæringskurs på tvers av UiBs tilbud. Både doktorgradskandidater, postdoktorer, forskere og førsteamanuenser kan henvende seg ved senteret for veiledning.

Ellen Hagen, leder av senteret og seniorrådgiver ved UiB, mener det er nødvendig å støtte forskerne: 

– Forskerne er den viktigste ressursen på et universitet. Hvis man ikke ivaretar den ressursen, blir kvaliteten på forskningen også rammet.

Bakgrunnen for åpningen av karrieresenteret er UiBs status som «HR Excellence in Research», en status som ble tildelt av EU-kommisjonen i 2019. Dermed jobber universitetet for å gjennomføre en rekke HR-tiltak som skal styrke forskningskvaliteten, fremme forskernes karriere og gjøre forskningsmiljøene mer konkurransedyktige.

Portrett av Ellen Hagen
Ellen Hagen leder det nye karrieresenteret for yngre forskere som åpnet tirsdag 15.februar. – Vi vet at dette er første milepel. Nå må vi lære, erfare og kanskje snuble litt, sier hun. 

Et av disse tiltakene var å opprette UiB Ferd, som Hagen ble rekruttert for å lede. Med bakgrunn som blant annet karriereveileder, tror hun nettopp karriereveiledning er litt ukjent i akademiske kretser. 

– Dette med karriere, som et begrep som beskriver arbeids- og utdanningsreisen gjennom livet, har ikke satt seg ordentlig i norsk sektor. Fremdeles ser kanskje noen for seg at det er albuer og stresskoffert, forteller hun.

Karriere innenfor og utenfor universitetet

Med karrieresenteret ønsker Hagen og kollegaene å støtte yngre forskere med karriereutvikling, det være seg en karriere i akademia eller utenfor.

I en sektor der det finnes flere ph.d. og postdok-stillinger enn videre karrieremuligheter innenfor akademia, er det et mål å bidra til å skape forutsigbare karriereveier for vitenskapelige ansatte.

Hagen håper de yngre forskerne skal synes tilbudet er verdifullt for deres karriere, og hun forteller at de ansatte er veldig spente på hvordan tilbudet vil bli mottatt. Hittil lover det godt, for karrieresenteret har allerede blitt kontaktet for individuelle samtaler.

Første milepel for «smøreteamet»

– Vi vet at dette er første milepel. Nå må vi lære, erfare og kanskje snuble litt. Vi må gjøre dette på vår måte. Vi er jo det første dedikerte senteret for yngre forskere, sier Hagen og forteller at de håper å stadig tilby bedre tjenester.

De vil jobbe tett sammen med fagmiljøene for å lage relevante tilbud, noe som kan være svært ulikt fra medisin til humaniora.

– Jeg kaller oss for «smøreteamet». Vi skal ikke ta over noen funksjoner i den faglige veiledningssamtalen, men vi ønsker å støtte den enkelte og fagmiljøet som tenker at de vil implementere god karrierestøtte for yngre forskere, forteller hun.

Hun håper også at karrieresenteret kan være starten på et samarbeid med andre universiteter og høgskoler. Et samarbeid som kan skape et sterkt nasjonalt fagmiljø innen karriereveiledning for yngre forskere.

Et følge på eventyr

Karrieresenterets navn, Ferd kan forståes som en reise. Hagen påpeker at navnet passer godt for karrieresenteret, som ønsker å være en støtte på karrierereisen.

– En ferd ikke noe du gjør alene, men sammen med noen, et slags følge ut på eventyr, sier hun.

Bilde
Bilde av bygget til UiB Ferd
Bildetekst
Foto: Eivind Senneset/UiB Ferd

UiB Ferd

  • Nytt karrieresenter for yngre forskere på Universitetet i Bergen
  • Skal bidra til karrierekompetanse og utvikling
  • Åpnet tirsdag 15.februar – Her kan du få med deg åpningen digitalt

Les mer om UiB Ferd