Invitasjon til workshop: utvikling av digitale verktøy for fagopplæring, unge og voksne

Article tema
Invitasjon til workshop: utvikling av digitale verktøy for fagopplæring, unge og voksne

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) inviterer til workshop med tema utvikling av digitale verktøy for fagopplæring. Les invitasjonsbrevet her. Workshopen foregår fra 28. til 30. mars, med påmeldingsfrist 18. mars.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har fått flere oppdrag om utvikling av digitale verktøy som krever samarbeid med fylkene, gjennom tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet for 2022.

Samarbeidet er sentralt for å utvikle de digitale verktøyene, slik at de står til de ulike fylkenes behov og kan effektivisere og støtte oppgaveløsning og prosesser.

Fylkenes arbeidsutvalg for FKU ble orientert om prosjektene i møte 11.februar. Målet med denne tidlige innspillsworkshopen er å treffe fagpersonell i ulike fylker litt bredt, for å få en oversikt over bruker- og utviklingsbehov.

Digitale verktøy for voksne, fagopplæring

Det ene oppdraget omfatter å utvikle «digitale verktøy og informasjon for voksne som ønsker å ta fagbrev». Dette er også ett av tiltakene i et større fellesoppdrag som HK-dir, AVdir og IMDi gjennomfører sammen: «Utvikling av opplærings- og utdanningstjenester for arbeidsledige, permitterte og utsatte grupper på arbeidsmarkedet» (tildelingsbrevet s. 17, se vedlegg 2).

Dette omfatter oversikt over fagbrevsordninger, oversikt over voksenopplæringstilbudet i fylkene og digital veiledningsressurs for informasjon om mulighet for realkompetansevurdering.

Utvikling av digitale verktøy for å effektivisere formidlingen til læreplass

Dette er et fellesoppdrag gitt av Kunnskapsdepartementet til HK-dir og Utdanningsdirektoratet (Udir). I oppdraget inngår å etablere en digital nettressurs for yrkesfag bla YFF på Utdanning.no og videreutvikle finnlærebedrift.no.

I tildelingsbrevet til HK-dir oppdrag 2022-012 (tildelingsbrevet s. 37, se vedlegg 2), og oppdrag 2022-007 for Udir, heter det: «Formålet med ressursen for faget yrkesfaglig fordypning (YFF), er å støtte yrkesfagelevenes karrierelæring og bidra til forberedelse til deltakelse i arbeidslivet. Støtteressursen skal inneholde elev- og lærertilpasset informasjon om arbeidstakerrollen, yrkesorientering, jobbintervjutrening og søknad- og CV-skriving».

Om begge ressursene:

«De digitale verktøyene skal støtte fylkeskommunene i arbeidet med å formidle elever til læreplass. Alle digitale verktøy må derfor utformes i tett dialog og i samarbeid med fylkene».

Videreutvikles på Utdanning.no

I Kunnskapsdepartementets virksomhetsinstruks til HK-dir for 2022, heter det under punkt 2.3 (s. 7) følgende: «Direktoratet har ansvar for å gi kvalitetssikret informasjon om utdanningstilbud, yrker og karrieremuligheter gjennom utdanning.no». Direktoratet har også̊ «ansvar for nasjonal digital karriereveiledningstjeneste, karriereveiledning.no». Utdanning.no og karriereveiledning.no har et tett samspill. Utdanning.no hadde i 2021, 9,7 millioner brukerøkter og 29,7 millioner sidevisninger.

Dimensjonering.no

Ett av fire virksomhetsmål for direktoratet gitt fra Kunnskapsdepartementet i tildelingsbrevet for 2022, er at «myndigheter, utdanningstilbydere, arbeidslivet og den enkelte har et godt kunnskapsgrunnlag for sine beslutninger om investering i utdanning og kompetanseutvikling». HK-dir har ansvaret for Regjeringens kompetansebehovsutvalg. Som ledd i arbeidet med et godt kunnskapsgrunnlag, utvikler HK-dir også et digitalt verktøy som gjør det mulig å se regionalt tilbud av utdanning

Bilde
Logo Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Praktisk informasjon

Hvor: Oslo kongressenter, Youngs gate 21

Når: 28.-30. mars 2022 (du kan delta en eller flere dager)

Tema: Dimensjonering, Finnlærebedrift.no, nettressurs for karrierelæring på yrkesfag (bla YFF), fagbrevsordninger (Veien til fagbrev), voksenopplæringstilbudet og digital veiledningsressurs for informasjon om mulighet for realkompetansevurdering.

Meld deg på her. Frist: Fredag 18. mars2022.

HK-dir anbefaler å melde seg på tidlig grunnet plassbegrensning. Workshopene vil ikke bli streamet.

Les det formelle invitasjonsbrevet her: