Vil du bidra til å forbedre nettressursen utdanningsvalg på Utdanning.no?

Article tema
Vil du bidra til å forbedre nettressursen utdanningsvalg på Utdanning.no?

Utdanning.no søker lærere i faget utdanningsvalg. Send e-post innen torsdag 7. april om du vil bidra.

Utdanning.no gjennomgår sin digitale nettressurs for faget utdanningsvalg og søker deg som vil bidra til å kvalitetssikre læringsressursen og dele erfaringer og innspill.

Utdanning.no er en nasjonal nettportal for informasjon om utdanning og yrke, med oversikt over det norske utdanningstilbudet.

Nettressursen for faget utdanningsvalg inneholder en rekke artikler og oppgaver fordelt på kompetansemålene i faget utdanningsvalg. Utdanning.no vil gjøre ressursen mer brukervennlig og ønsker derfor å samle en referansegruppe av ungdomsskolelærere i faget utdanningsvalg.

Prosjektet vil foregå fra april 2022 til juni 2022.

Arbeidets totale tidsbruk vil være 24 timer fordelt over flere aktiviteter. Du vil motta honorar for arbeidet. 

Plan for arbeidet:

  • Digitalt informasjonsmøte, torsdag 28. april kl. 14.30-15.30
  • Egenarbeid (eksempelvis: gjennomgå ressursen og utvalgt innhold med tilbakemeldinger, teste utvalgt innhold i skoletime, komme med diverse innspill og erfaringsutveksling), mai
  • Workshop på Gardermoen, torsdag 2. juni kl. 09-16

Ønsker du å delta?

Skriv noen linjer om din bakgrunn som lærer, motivasjon for faget utdanningsvalg og hvorfor du ønsker å bidra med å forbedre nettressursen. Vi ønsker også å vite om du har formell utdannelse i faget utdanningsvalg eller ikke, samt skole du jobber på og hvilke klassetrinn du jobber med i forbindelse med faget utdanningsvalg. Du må oppgi e-post og telefonnummer.

Send e-posten til redaksjonen@utdanning.no innen torsdag 7. april - merk e-posten med «faget utdanningsvalg».

Bilde
Utsnitt av læringsressurs faget utdanningsvalg
Bildetekst
I nettressursen faget utdanningsvalg finnes artikler og oppgaver knyttet til kompetansemålene i læreplanen.

Bidra til å forbedre nettressurs

Utdanning.no gjennomgår sin nettressurs for faget utdanningsvalg og søker deg som er lærer i faget utdanningsvalg på ungdomsskolen.