Teori

Tema lenker

En del veiledningsteori er felles for alt veiledningsarbeid, men karriereveiledningsfeltet har også over tid utviklet egen teori. Her finner du faglig refleksjon rundt ulike teorier.

Article tema
Teori

- Tenk på karrierehistorien din som et speil du ser deg selv i, sier professor Paul Hartung. Han var nylig i Norge og presenterte veiledningstilnærminger med fokus på veisøkerens livshistorie.

Article tema
Teori

Hvordan kan en ambisiøs og stresset 20-åring eller en litt sliten 62-åring ha nytte av en veileders kunnskap om livsfaser? Tone Vassbotn har erfart at slik kunnskap kan øke veisøkeres opplevelse av mening, begripelighet og håndterbarhet.

Article tema
Teori

Har sosiodynamisk veiledning fått en overdrevent sterk posisjon i ledende norske karriereveiledningsmiljøer? Arne Svendsrud argumenterer for dette med henvisning til retningens historikk og posisjon internasjonalt i dag.

Article tema
Teori

- Mange asiatar som kjem til eit I-land, reknar det som mottakarlandet sitt ansvar å skaffe jobb til den som kjem. Gideon Arulmani frå India har fleire eksempel å dele med norske rettleiarar som møter vegsøkjarar frå andre land.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.