Arven etter Krumboltz

Article tema
Arven etter Krumboltz

Karriereteoretikeren John Krumboltz døde 4. mai i år, 90 år gammel. Teoriene hans fortsetter å inspirere studenter og praktikere i karriereveiledningsfeltet - også i Norge.

– Mitt første møte med Krumboltz var som student på master i rådgivningspedagogikk i Trondheim, forteller førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, Erik Hagaseth Haug.

– Som student og som veileder på universitetet fikk jeg en følelse av at metoder og teorier innen karriereveiledning baserte seg på en forestilling om at valg av utdanning og yrke er rasjonelle, lineære prosesser fra A til Å. Da var Krumboltz sine teorier befriende, sier Hagaseth Haug.

Planlagte tilfeldigheter

John Krumboltz er blant annet «far» til teorien om «planned happenstance», eller planlagte tilfeldigheter. Teorien handler om å møte en usikker framtid med holdninger som vil vise seg å hjelpe på denne usikre og noen ganger krokete veien.

Det å ikke være sikker på hva man vil kan være positivt, og kan gjøre deg i bedre stand til å «planlegge» for en usikker framtid. Holdningene eller egenskapene som Krumboltz fremhever er nysgjerrighet, utholdenhet, optimisme, fleksibilitet og evnen til å ta sjanser.

Bilde
Erik Hagaseth Haug
Bildetekst
Erik Hagaseth Haug. Foto: Mona Vaagan

– Jeg opplevde at Krumboltz sa de riktige tingene, og jeg brukte teoriene hans i masteroppgaven min, forteller Hagaseth Haug, som senere har frontet Krumboltz i sitt eget arbeid.

John Krumboltz har vært en del av fagfeltet karriereveiledning i flere tiår. Etter hvert som feltet har utviklet seg, utviklet han også teoriene sine.

– Med sine teorier tar han på alvor at samfunnet endrer seg og at usikkerhet eller noe man må takle og akseptere. Han tar høyde for at læring skjer i takt med det samfunnet vi befinner oss i, påpeker Hagaseth Haug.

Besøkte Norge

John Krumboltz er i tillegg kjent som en engasjerende foreleser, også i Norge. I 2011 foreleste han for deltakerne på Rådgiverforums landskurs på Lillehammer.

Erik Hagaseth Haug beskriver han som raus, livlig og en usedvanlig god formidler.

 – Det var noe med måten han var på, der han ruslet mellom benkeradene på hotellet på Lillehammer og trollbandt hele flokken. Han satte ting i en sammenheng som ga mening for dem som hørte på, sier Hagaseth Haug.

Bilde
John Krumboltz
Bildetekst
John Krumboltz foreleste med et smittende engasjement. Her fra Rådgiverforums landskurs på Lillehammer. Foto: Rådgiverforum

Demper usikkerheten

For karriereveiledere kan «planned happenstance»-teorien være verdifull å bruke for å hjelpe veisøkere å takle usikkerhet på. 

– Når veisøkere har kommet med skuldrene langt oppover ørene av stress over egen situasjon, har det vært godt å trekke frem Krumboltz sine teorier, sier Anette Vaage Slåtto.

Hun er universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge og tok mastergrad i karriereveiledning i 2018. Hun har brukt Krumboltz sine teorier både i masteroppgaven og i møte med veisøkerne.

– Krumboltz sine perspektiver kan virke dempende på usikkerheten over egen fremtid og normaliserer tilfeldighetene som faktisk skjer i folks liv, sier Vaage Slåtto.

Nyttig for flyktninger

Tidligere har hun blant annet jobbet med veiledning av nyankomne flyktninger. Her har Krumboltz’ læringsperspektiv og åpenhet for en ukjent framtid vært nyttig.

– Å veilede flyktninger som ikke en gang vet hvor de skal bosettes, har krevd metodikk som ikke fokuserer i like stor grad på valg og karriereplanlegging. Jeg var derfor opptatt av å styrke deltagernes karrierekompetanse og å fokusere mindre på valg for fremtiden. Både i samtaler og i gruppeveiledning jobbet vi med å utforske seg selv i en ny kontekst. Hvem er jeg her og hva kan jeg gjøre her?

­– Vi snakket om tilfeldigheter som skjer og som ikke er planlagt, og for flyktningene er dette noe de i høyeste grad har opplevd. Deretter gjelder det å motivere til å se tilfeldigheter som dukker opp som en arena for læring. Litt som Espen Askeladd som gleder seg over å finne ting som han kanskje kan få bruk for en dag, sier Anette Vaage Slåtto.

Personlig inspirasjon

Krumboltz har også vært en personlig inspirasjon for både veiledere og for studenter i karriereveiledning. 

Bilde
Anette Vaage Slåtto
Bildetekst
Anette Vaage Slåtto. Foto: Privat

– For min egen del har Krumboltz inspirert med litt mer pågangsmot i møte med nye utfordringer. Blant annet har jeg i flere år ikke hatt fast jobb, men valgt å ta spennende jobber uten sikkerhet. Jeg har gått inn i utfordringene med optimisme og ønske om å lære mest mulig, og jeg har ikke angret ett sekund, forteller Vaage Slåtto.

Hun bestemte seg allerede før hun skrev masteroppgaven at hun ville skrive om Krumboltz.

Oppgaven handlet om toppidrettsungdom som også går på skole, og hvilke karrierekompetanser de har som gjør at de mestrer to karrierer i ung alder.

Holdning og handling

Temaet for oppgaven passet godt med Krumboltz sitt budskap om holdninger som kan bidra til økt læring og styrking av egne karrierekompetanse. Betydningen av aktiv handling, og at veiledningen skal få noen konkrete effekter i livet på utsiden av klasserommet eller kontoret er sentrale poeng.

– Det handler ikke om hva du skal bli i livet, men hva du skal gjøre i livet. Mine informanter snakket om holdninger de har som gjør at de mestrer to karrierer i ung alder, og at de lærte seg holdninger i idretten som kan være ettertraktet i en fremtidig jobb. Krumboltz sine teorier hjalp meg til å se på datamaterialet fra ulike sider og kastet lys over fenomenet jeg undersøkte, sier Vaage Slåtto, og kommer med en oppfordring til unge som er usikre på framtiden:

– Krumboltz’ perspektiver er gode å ha når man lever i et samfunn i rask endring. Mange ungdommer opplever at voksne stadig spør dem: «Hva skal du bli når du blir voksen?» Med Krumboltz som inspirasjon oppfordrer jeg ungdommene til å svare: «Det kan jeg ikke vite, men jeg vet hvem jeg er!»

Bilde
John Krumboltz
Bildetekst
John Krumboltz besøkte Rådgiverforums landskurs på Lillehammer i 2011. Foto: Rådgiverforum

John Krumboltz

Født 21. oktober 1928 i Cedar Rapids, Iowa, USA.

Karriereteoretiker og professor i psykologi ved Universitetet i Stanford.

Utviklet teorien «planned happenstance» sammen med kollegene Al Levin og Kathleen Mitchell.

Forfatter av bøker som «Luck is No Accident» sammen med Al Levin, «Changing Children’s Behaviour» og «Fail Fast, Fail Often: How Losing Can Help You Win» med Ryan Babineaux.