Teori

Tema lenker

En del veiledningsteori er felles for alt veiledningsarbeid, men karriereveiledningsfeltet har også over tid utviklet egen teori. Her finner du faglig refleksjon rundt ulike teorier.

Article tema
Teori

Hva er grunnprinsippene for konstruktivistiske veiledningsretninger? Hvordan blir veilederrollen? Og hva er forholdet mellom konstruktivistisk tilnærming og andre veiledningsretninger?

Article tema
Teori

Vance Peavys konstruktivistiske tilnærming til veiledning er populær blant norske veiledere. Hva er det med hans sosiodynamiske veiledning som appellerer så sterkt?

Article tema
Teori

I 1909 ble "Choosing a Vocation" av Frank Parsons publisert i Boston, USA. Boken har hatt stor betydning, og regnes som starten på fagfeltet karriereveiledning. Parsons arbeid har lagt føringer for hva karriereveiledning er - helt frem til moderne tider.

Article tema
Teori

Systematisk karriereveiledning lærer veisøker å ta kontroll over egen karriere.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.