Har samlet karriereveiledere siden 1951

Article tema
Har samlet karriereveiledere siden 1951

IAEVG (The International Association for Educational and Vocational Guidance) er en global organisasjon for alle som arbeider med karriereveiledning. På årets internasjonale konferanse i Haag i Nederland ble Petra Røise fra Universitetet i Sørøst-Norge valgt inn i styret.

Den internasjonale konferansen arrangeres hvert år i ulike land, og er kanskje det mest kjente arrangementet IAEVG står bak, med foredrag og workshops av ledende forskere og fagpersoner innen karriereveiledningsfeltet. Det overgripende temaet i år var livslang læring. Foredragsholdere var blant andre Tristram Hooley, professor ved University of Derby og Høgskolen i Innlandet, Marinka Kuijpers, professor ved Open University i Nederland og Deirdre Hughes, universitetslektor ved University of Warwick og entreprenør.

Stiftet av engasjerte fagpersoner

IAEVG – eller rettere sagt forløperen - ble stiftet i 1951 av en liten gruppe engasjerte fagpersoner. I dag er IAEVG en innspillsleverandør når det gjelder politikkutformingen på karriererelaterte områder. IAEVG utgir også tidsskriftet The International Journal for Educational and Vocational Guidance, som er et referee-tidsskrift. Som medlem får du tilgang til tidsskriftet, i tillegg til tilbud om webinarer og andre kompetansebyggende aktiviteter.  Alle som arbeider med karriereveiledning kan bli medlem av IAEVG - veiledere, ledere, personer som jobber med politikkutforming, lærere og forskere.

Kjenner et internasjonalt ansvar

På årets internasjonale konferanse i Haag ble Jaana Kettunen, professor ved Universitetet i Jyväskilä, valgt til ny president. Petra Røise ble som nevnt ett av de nye styremedlemmene.

- Så vidt jeg vet er det første gang noen fra Norge blir valgt inn i styret i IAEVG, sier Petra Røise, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Der underviser hun på masterstudiet i karriereveiledning og på grunnskolelærerutdanningen.

Hun takket ja til styrevervet først og fremst fordi hun har hatt lyst til å jobbe internasjonalt og tenkte det kunne være positivt for karriereveiledningsfeltet i Norge, forteller hun.

- Jeg tenker på det som mitt ansvar som førsteamanuensis å bringe det norske og nordiske ut i verden, og samtidig bringe tilbake til oss det som skjer av nye ting der ute. Jeg er også grunnleggende opptatt av å bringe folk sammen, og var en av initiativtakerne til Karriereforsk, et norsk nettverk av forskere innenfor karriereveiledning.

Vil løfte fram gode nordiske bidrag

- Er det noen saker du spesielt ønsker å fronte som styremedlem i IAEVG?

- Jeg må finne min plass i styret først, og også se hvilke områder Jaana Kettunen vil fokusere på. Men noe av ansvaret mitt er å være en representant for Norden og bringe inn gode eksempler på det som gjøres hos oss. Både fra policyfeltet, praksis og forskning, sier Petra Røise, og nevner Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning som eksempel på et bidrag som fortjener større oppmerksomhet internasjonalt.

- Men jeg vil ikke bare fronte det nordiske, men også deler av verden som ikke er så godt representert i dag.

- Kan du si noe om hva styret som helhet vil jobbe med framover?

- Det jeg vet er at Jaana Kettunen er opptatt av å øke aktiviteten på det afrikanske kontinenet og også i deler av Asia. Der har vi i dag ikke en sterk representasjon. Jeg tenker at det å ha solidaritet i bunn er et godt perspektiv.

Bilde
Bilde av Petra Røise, nyvalgt leder i organisasjonen IAEVG, under den internasjonale konferansen i Haag.
Bildetekst
Petra Røise er den første fra Norge som er valgt inn i styret til IAEVG. Foto: Mona Vaagan.