Få faglig inspirasjon på Karrierefestivalen!

Article tema
Få faglig inspirasjon på Karrierefestivalen!

Sett av 21. - 25. august kl. 8.30 - 9.00 i kalenderen din nå, og bli med på den nasjonale digitale Karrierefestivalen som er skapt for, av og med de som jobber med karriereveiledning.

Karrierefestivalen vil gi deg muligheten til å bli inspirert av andre som jobber innen samme fagfelt som deg, samtidig som du nyter morgenkaffen. Det er gratis å delta, og det digitale arrangementet byr på spennende innslag fra eksperter og erfarne fagfolk.

Programmet

Mandag 21. august 8.30 – 9.00 vil Ingjerd Espolin Gaarder fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse snakke om "Kvalitet i karriereveiledning – hvor er vi nå?". Hun er en av personene bak det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning og vil gi innsikt i hvordan rammeverket har utviklet seg siden lanseringen for tre år siden. Diskusjonen vil fokusere på dagens status, utfordringer, og muligheter for fremtiden.

Link til Facebook arrangementet her.

Tirsdag 22. august 8.30 – 9.00 vil den kjente karrierepsykologen Dr. Gideon Arulmani dele sin omfattende erfaring innen karriereveiledning i over 14 land. Han vil i samtale med Kjell Helge Kleppestø gi oss innsikt i norsk tverrsektorielt arbeid med utvikling av karriereveiledningsfeltet.

Link til Facebook arrangementet her.

Onsdag 23. august 8.30 – 9.00 vil CXS og Alver kommune dele innsikt om medarbeiderdrevet engasjement og hvordan det kan gjøre oss relevante for fremtiden. De vil også diskutere prosjektet "Right skills for the right future" som handler om kompetanseutvikling, innovasjon og endringsvilje i Mongstad-regionen for å nå det grønne skiftet.

​​​​​​​Link til Facebook arrangementet her.

Onsdag 23. august 12.00 – 13.15 fortsetter vi suksessen fra tidligere festivaler med «Åpen Scene». 

Unge funksjonshemmede starter med å presentere en skreddersydd veileder de har utarbeidet som gir verdifulle tips om hvordan man bedre kan inkludere elever med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom som ønsker å ta høyere utdanning. 

Deretter vil VICA Kompetanse og Kopano-partner Sølve AS dele sine erfaringer med å operasjonalisere begrepene og verktøyene fra Nasjonalt kvalitetsrammeverket for karriereveiledning. De vil reflektere over effekten av å fokusere på læringsutbytte og ta i bruk strukturerte karrierelæringsaktiviteter i hverdagen, og hvordan dette påvirker veilederens rolle og veiledningsprosessen. 

Videre vil UIB Ferd, det eneste karrieresenteret i Norge for yngre forskere, presentere sitt tilbud om individuell karriereveiledning om akademisk karriere og sektormobilitet, samt kurs i overførbare ferdigheter. 

Under Åpen Scene vil også Eli Strand, tidligere «God morgen Norge»-profil, dele hvordan hun mener jobben har vært som medisin de tre årene hun har levd med uhelbredelig kreft. Hun poengterer et behov for mer oppmerksomhet på arbeid under rehabilitering etter alvorlig sykdom. Sammen med karriereveileder og gründer Merete Wik Silden vil hun snakke om viktigheten av jobbrelatert støtte for plutselig syke og skadde.

Kopano-partner OsloKollega avslutter onsdagen med å presentere det spillbaserte verktøyet "GodKarriere", som fungerer som en "karriereveileder i lomma". Dette spillet er utviklet med utgangspunkt i det Nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning og har som mål å utvikle deltakernes karrierekompetanse. Gjennom spill- og simuleringsbasert læring bidrar "GodKarriere" til å styrke enkeltpersoners karrierelæring, -ferdigheter og -kompetanse på en motiverende og engasjerende måte.

​​​​​​​Link til Facebook arrangementet her.

Torsdag 24. august 8.30 – 9.00 vil du få høre om hvordan karriereveiledningsfeltet kan bidra til at næringslivet får de kandidatene de trenger i regionene. Her vil Lisbeth Pedersen fra Trøndelag Fylkeskommune, Guro Angell Gimse fra NHO Trøndelag og Kristian Tangen fra LO Trøndelag diskutere hvordan man når målene i de fylkesvis kompetansestrategi.

​​​​​​​Link til arrangementet her.

Fredag 25. august 8.30 – 9.00 vil den kjente karriereveilederen Elaine Bloom, sammen med tre karriereveiledere fra Karriere Finnmark, NAV, og Astero, reflektere rundt betydningen av god karrierehelse. Karrierehelsemodellen fokuserer på hvordan vi påvirker arbeidsplassen og hvordan arbeidsplassen påvirker oss. 
Delta på Karrierefestivalen 2023 og få faglig påfyll, inspirasjon og muligheten til å diskutere viktige temaer innen karriereveiledning.

​​​​​​​Link til Facebook arrangementet her.


Følg Karrierefestivalen

Følg festivalen på Facebook for oppdateringer om arrangementene som blir lagt ut. Link til arrangementene blir lagt ut på både Facebook (trykk "skal" på arrangementene for å holde deg oppdatert) og karrierefestivalen.no. 

Du kan også melde deg på vårt nyhetsbrev for å få påminnelse i forkant av hvert arrangement. Inviter gjerne andre du kjenner som kan ha interesse av å delta til å følge festivalen i sosiale medier eller motta nyhetsbrev.

Dette blir en uke fylt med faglig inspirasjon, så ikke gå glipp av denne unike muligheten og sett av en halvtime hver morgen i kalenderen allerede nå!

Bilde
Bilde av Karrierefestivalen sin logo på lilla bakgrunn