Har du innspill til kompetansestandarder for karriereveiledning i skolen?

Article tema
Har du innspill til kompetansestandarder for karriereveiledning i skolen?

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) inviterer til en åpen innspillsrunde på forslaget til kompetansestandarder for karriereveiledning i skolen. 

- Vi er veldig spente på innspillene fra fagfeltet, sier avdelingsleder i HK-dir, Ingjerd Espolin Gaarder.   

- Vi har tro på at de kommende kompetansestandardene kan få stor betydning for kvalitetsutviklingen av karriereveiledning og karrierelæring i skolen. En faglig standard vil tydeliggjøre hva som skal til for å kunne gi karriereveiledning av høy kvalitet, både for praktikerne og for skolelederne. På sikt vil dette kunne bidra til at elevene får et enda bedre og mer profesjonelt tilbud, sier Espolin Gaarder. 

Basert på Kvalitetsrammeverket

Det er Kunnskapsdepartementet som har gitt HK-dir i oppdrag å utvikle kompetansestandardene for karriereveiledning i skolen. Kompetansestandardene er basert på Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning, og er ett av tiltakene i Fullføringsreformen. 

Her finner du forslaget til kompetansestandarder for karriereveiledning i skolen, og innspillskjemaer

Frist for innspill er 27. oktober 

Alle som ønsker, kan komme med innspill fram til 27. oktober 2023. Du kan gi dine innspill via to digitale innspillskjema – ett for forslagene som gjelder karriereveiledere/utdannings- og yrkesrådgivere og ett for de som gjelder utdanningsvalglærere. Gi gjerne innspill på begge forslagene. 

Bredt forankret

Arbeidet med å utvikle forslagene ledes av HK-dir i samarbeid med to fageksperter: Torild Schulstok, førstelektor ved Høgskolen i Innlandet og Petra Røise, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

Arbeidet har foregått i to FoU-grupper (forsknings- og utviklingsgrupper). Gruppene har bestått av karriereveiledere/utdannings- og yrkesrådgivere fra ungdomsskole og videregående skole, og utdanningsvalglærere. Et bredt sammensatt referanseteam, der alle fylker har minst én representant, har også vært involvert i prosessen. 

To separate forslag

HK-dir har vurdert at det er behov for å utvikle to separate forslag: ett for karriereveilederen/utdannings- og yrkesrådgiveren og ett for utdanningsvalglæreren. Kompetansestandardene skal være en faglig standard, og omfatter ikke formelle krav til kompetanse.   

Bilde
Illustrasjonsbilde fra Kvalitetsrammeverket

Kompetansestandarder for karriereveiledning i skolen