Veileder for å veilede unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom

Article tema
Veileder for å veilede unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom

Unge funksjonshemmede har utviklet en veileder med tips til hvordan du kan veilede elever som har funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom på en inkluderende måte. Veilederen retter seg mot utdannings- og yrkesrådgivere i videregående skole, men er også nyttig for andre karriereveiledere. 

Veilederen «Veien etter vgs» gir innblikk i tematikk og forhold som vil være nyttig for å kunne gi gode og velbegrunnede råd og veiledning til personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Blant annet kan veiledere lære mer om hva en funksjonsnedsettelser er og hva det faktisk innebærer, og om hvilke muligheter som finnes. I tillegg finner du informasjon og henvisinger til nyttige ressurser.

Bryte barrierer

Det finnes barrierer som gjør at funksjonshemmede opplever å ha færre valgmuligheter innen høyere utdanning og arbeid enn andre. Barrierene handler blant annet om fysiske hindringer, manglende kompetanse om tilrettelegging og tilgjengelighet, mangel på god informasjon og fordommer mot funksjonshemmede. Utfordringene funksjonshemmede møter handler ofte om normer og forventinger i samfunnet, og ikke nødvendigvis om selve diagnosen. 

Flere av disse barrierene kan brytes ned med enkle grep og vil gi store gevinster for elever som ønsker å ta høyere utdanning. Høyere utdanning en viktig forutsetning for at personer med nedsatt funksjonsevne kommer i arbeid. Utdanning har større betydning for denne gruppa enn for befolkningen for øvrig. Rådgivere og karriereveiledere kan være viktige pådrivere for å bryte ned barrierer for deltakelse, i bindeledd mellom eleven, arbeidslivet og utdanningsinstitusjoner.   

Veilederen «Veien etter vgs» ligger på Unge funksjonshemmede sin nettside. 

Bilde
Forsidebildet til veilederen. Kart i grønt og oransje.
Bildetekst
Illustrasjon: Astrid Bøhler

Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for 38 organisasjoner og grupperinger av ungdom med funksjonshemning og kronisk sykdom. Til sammen har disse over 25 000 medlemmer.

Formålet til organisasjonen er å sikre deltakelse og samfunnsmessig likestilling for unge mellom 12 og 36 år med funksjonshemninger og kronisk sykdom. Unge funksjonshemmede jobber mot diskriminering og for universell utforming på alle samfunnsområder.

Medlemsorganisasjonene representerer et stort mangfold av unge med ulike funksjonshemninger og kroniske sykdommer. På vegne av disse jobber de med tre hovedoppgaver:

  • Politikk
  • Kunnskap og opplysning
  • Støtte til medlemsorganisasjonene